Habilitační řízení

PharmDr. Josef Malý, Ph.D.

Uchazeč:PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
odborný asistent Katedry sociální a klinické farmacie FaF UK
Obor:Klinická a sociální farmacie, MŠMT 29 593/2011-M3
Zahájení řízení:15.01.2019
Pokračování řízení:12.03.2019
Obhajoba habilitační práce:„Možnosti rozvoje kultury bezpečí ve farmakoterapii“.
11.06.2019
Habilitační přednáška:„Současný stav a perspektivy farmaceutické péče v České republice“.
11.06.2019
Návrh na jmenování:Zasedání Kolegia rektora UK, 16.09.2019
Jmenování:01.10.2019

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS