Habilitační řízení

PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D.

Uchazeč:PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D.
odborný asistent Katedry farmaceutické technologie, FaF UK
Obor:Farmaceutická technologie, NAU-518/2018-9
Zahájení řízení:20.08.2019
Pokračování řízení:08.10.2019
Obhajoba habilitační práce:"Suchá pojiva v přímo lisovaných tabletách"
10.12.2019
Habilitační přednáška:„Přímé lisování tablet s využitím koprocesovaných pomocných látek“.
10.12.2019
Návrh na jmenování:Zasedání Kolegia rektora UK, 10.02.2020
Jmenování:01.03.2020

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS