Habilitační řízení

PharmDr. Jana Pourová, Ph.D.

Uchazeč:PharmDr. Jana Pourová, Ph.D.
akademický pracovník Katedry farmakologie a toxikologie FaF UK
Obor:Humánní a veterinární farmakologie, MŠMT 24 295/2007-30/1
Zahájení řízení:17.02.2021
Pokračování řízení:16.03.2021
Obhajoba habilitační práce:Vliv polyfenolických látek na vaskulární systém
08.06.2021
Habilitační přednáška:Farmakologie vaskulárního systému
08.06.2021
Návrh na jmenování:Zasedání Kolegia rektora UK, 19.07.2021
Jmenování:01.08.2021

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS