Habilitační řízení

PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.

Uchazeč:PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.
odborný asistent Katedry farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy, FaF UK
Obor:Farmaceutická chemie, MŠMT 24 295/2007-30/1
Zahájení řízení:11.02.2019
Pokračování řízení:12.03.2019
Obhajoba habilitační práce:„Návrh, příprava a hodnocení derivátů pyrazinamidu jako potenciálních antimykobakteriálních sloučenin“.
10.06.2019
Habilitační přednáška:„Počítačem podporovaný návrh a vývoj léčiv (CADD)“.
10.06.2019
Návrh na jmenování:Zasedání Kolegia rektora UK, 16.09.2019
Jmenování:01.10.2019

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS