Habilitační řízení

PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.

Uchazeč:PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
odborná asistentka Katedry biochemických věd FaF UK
Obor:Biochemie, MŠMT 24 295/2007-30/1
Zahájení řízení:15.10.2013
Pokračování řízení:11.03.2014
Obhajoba habilitační práce:Vybrané faktory ovlivňující strukturu a biologickou aktivitu proteinů
11.03.2014
Habilitační přednáška:Neenzymová glykace proteinů jako faktor ovlivňující jejich biologickou aktivitu
11.03.2014
Návrh na jmenování:Zasedání Kolegia rektora UK, 11.03.2014
Jmenování:01.05.2014

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS