Granty a projekty

Projekty zahájené v roce 2022

Nové zelené přístupy k automatizované úpravě vzorků založené na kapalinové extrakci pro organické kontaminanty
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Horstkotte Burkhard Dr. - Katedra analytické chemie

Rostlinné UDP-glykosyltransferasy a jejich epigenetická regulace v souvislosti s tolerancí herbicidů
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Matoušková Petra doc. Ing., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Vliv přímého ovlivnění endoglinu na rozvoj hlavních komplikací metabolického syndromu: aterogeneze a nealkoholové steatohepatitidy
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Nachtigal Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra biologických a lékařských věd

Možné uplatnění ligandů xenobiotických nukleárních receptorů při terapii cholestatických onemocnění
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Pávek Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Epigenetická regulace detoxikačních enzymů podílejících se na lékové resistenci u parazitických hlístic
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Skálová Lenka prof. RNDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Vliv mateřské imunoaktivace na serotonergní systém ve fetoplacentární jednotce a vývoj fetálního, mladého a dospělého mozku
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Lékové interakce anti-HIV a anti-HCV léčiv se statiny a přímými perorálními antikoagulancii na úrovni střevní bariéry
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Vokřál Ivan PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Nanosorbenty v přípravě vzorku pro chromatografické stanovení kontaminantů v životním prostředí a v potravinách
Období: 01.01.2022 - 31.12.2026   Hlavní řešitel: Horstkotte Šrámková Ivana PharmDr., Ph.D. - Katedra analytické chemie

Oxidované acylceramidy a korneocytální lipidová obálka ve zdravé a nemocné kůži
Období: 01.01.2022 - 31.12.2026   Hlavní řešitel: Opálka Lukáš PharmDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Nový pohled do nanostruktury lipidové kožní bariéry pomocí biofyzikálních metod
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Vávrová Kateřina prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Dynamické změny ve farmakokinetické lékové rezistenci buněk akutní myeloidní leukémie role nových léčiv a mezibuněčné komunikace
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Čečková Martina doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Vliv antivirotik a metylxantinů na růst placenty; interference s vychytáváním nukleosidů a purinergní signalizací v trofoblastu
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Červený Lukáš doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Rozdíly v dynamice transkriptomických a proteomických změn srdečních a nádorových buněk na změny v aktivitě topoisomerasy II beta
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Jirkovská Anna PharmDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Deriváty ftalocyaninových fotosensitizérů pro boj s multirezistentními mikrobiálními patogeny tvořícími biofilm
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Macháček Miloslav RNDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Heterodendralenový přístup k syntéze isokumarinů a isolykoricidinů
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Pour Milan prof. RNDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Syntéza a studium vztahu struktura-aktivita nových derivátů chinazolinu jako dlouhodobě působících muskarinových antagonistů
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Špulák Marcel PharmDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Anti-VEGFR1 peptidy značené PET radionuklidy jako nástroje pro radiodiagnostiku
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Trejtnar František prof. PharmDr., CSc. - Katedra farmakologie a toxikologie

Modulátory málo prozkoumaných kinas
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Kryštof Vladimír doc. RNDr., Ph.D. -

Využití povrchových vlastností částic pro cílený návrh interaktivních směsí jako systémů pro rychlé uvolňování léčiv
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Zámostný Petr doc. Ing., Ph.D. -

Vývoj a modelování nanočásticových systémů cílících na rakovinu kůže
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Zbytovská Jarmila Doc. RNDr., Dr. rer. nat. -

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS