Granty a projekty

Projekty zahájené v roce 2021

Provádění analýz vzorků léčivých a pomocných látek
Období: 17.06.2021 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Matysová Ludmila doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra analytické chemie

I-CARE4OLD
Období: 01.06.2021 - 31.05.2025   Hlavní řešitel: POLMAN Chris -

Rozdíly v parametrech agregace krevních destiček a koagulace krve mezi zdravými osobami a pacienty s metabolickými chorobami
Období: 01.05.2021 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Carazo Fernández Alejandro PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Vývoj nových kandidátních léčiv pro terapii tuberkulózy
Období: 01.05.2021 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Korábečný Jan doc., Ph.D. -

Experimentální vývoj nových antibakteriálních sloučenin a hodnoení jejich potenciálu pro kombinační teorii
Období: 01.05.2021 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Zitko Jan doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Kardiovaskulární účinky flavonoidních metabolitů a vliv metabolických rizikových faktorů
Období: 01.05.2021 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Mladěnka Přemysl prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Studium farmakokinetických mechanizmů mnohočetné lékové rezistence jako diagnostických a prognostických markerů u akutní myeloidní leukémie, role mezibuněčné komunikace a miRNA
Období: 01.05.2021 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Čečková Martina doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Detekce virů v klinických vzorcích pomocí proteomických LC/MS přístupů
Období: 01.05.2021 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Soukup Ondřej doc. PharmDr., Ph.D. -

Prevalence a determinanty adherence k léčbě přímými perorálními antikoagulancii v klinické praxi
Období: 01.05.2021 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Malá Kateřina PharmDr., Ph.D. - Katedra sociální a klinické farmacie

Metabolické změny při léčbě GLP-1 agonisty resp. SGLT2 inhibitory u pacientů s diabetes mellitus 2. typu: působení na endotelovou dysfunkci a cévní zánět nad rámec vlivu na kontrolu glykémie.
Období: 01.05.2021 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Nachtigal Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra biologických a lékařských věd

Nefrotoxicita a její molekulární prediktory u pacientů léčených chemoterapií založené na bázi cisplatiny a podstupujících radiologické vyšetření kontrastní látkou
Období: 01.05.2021 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Kopecký Jindřich MUDr., Ph.D. -

Výroba a testování koncentračních řad vzorků
Období: 07.04.2021 - 06.06.2021   Hlavní řešitel: Holas Ondřej PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické technologie

Improved modeling and simulation of drugs metabolism with spatial resolution for patient-taylored pharmacotherapy.
Období: 01.04.2021 - 30.11.2021   Hlavní řešitel: Duintjer Tebbens Erik Jurjen doc. Dipl.-Math., Ph.D. - Katedra biofyziky a fyzikální chemie

Rational geriatric pharmacotherapy, medication errors and clinical pharmacy services in long-term care
Období: 01.04.2021 - 31.03.2023   Hlavní řešitel: Kummer Ingrid - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Light triggered drug release from liposomes
Období: 01.04.2021 - 31.03.2023   Hlavní řešitel: Kolářová Michaela Mgr. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Analysis of interaction of several biologically relevant metals with chelators from different points of view
Období: 01.04.2021 - 31.03.2023   Hlavní řešitel: Moravcová Monika Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Unraveling pharmacodynamic principles of acquired resistance to epidermal growth factor receptor inhibitors
Období: 01.04.2021 - 31.03.2023   Hlavní řešitel: Zhang Yu - Katedra farmakologie a toxikologie

Pregnancy disorders; effect on fetal development and programming
Období: 01.04.2021 - 31.03.2023   Hlavní řešitel: Horáčková Hana Mgr. - Katedra farmakologie a toxikologie

Novel therapeutic approaches to the treatment of hepatic diseases
Období: 01.04.2021 - 31.03.2023   Hlavní řešitel: Šadibolová Michaela Mgr. - Katedra biochemických věd

Origin of the skin lipid barrier at nanoscale
Období: 01.04.2021 - 31.03.2023   Hlavní řešitel: Jančálková Pavla PharmDr. - Katedra organické a bioorganické chemie

Structure-activity-toxicity relationships in newly discovered agents with high antimycobacterial activity
Období: 01.04.2021 - 31.03.2023   Hlavní řešitel: Finger Vladimír Ing. - Katedra organické a bioorganické chemie

Anthelmintics in the environment – detection, consequences, a possible solution
Období: 01.04.2021 - 31.03.2023   Hlavní řešitel: Navrátilová Martina Mgr. - Katedra biochemických věd

Design, synthesis and biological evaluation of 2-aminooxazoles as antibacterial compounds
Období: 01.04.2021 - 31.03.2023   Hlavní řešitel: Juhás Martin PharmDr. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Provádění analýz vzorků léčiv a léčivých přípravků
Období: 17.02.2021 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Matysová Ludmila doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra analytické chemie

Smlouva o spolupráci při řešení projektu výzkumu a vývoje
Období: 01.02.2021 - 31.12.2021   Hlavní řešitel: Prokeš Libor MUDr. - Ortopedická klinika

Komplexní vývoj separační metody pro výzkum katecholaminů v placentě
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Heblík Daniel Ing. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Štúdium interakcií antiretrovirotík a priamo pôsobiacich antikoagulancií (dabigatranu etexilátu a betrixabanu) na črevnom ABCB1 pomocou metódy využívajúcej ultratenké rezy ľudského čreva
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Huličiak Martin Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Návrh, příprava a biologické hodnocení nových antimikrobních sloučenin odvozených od inhibitorů aminoacyl-tRNA syntetáz
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Pallabothula Vinod Sukanth Kumar - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Výpočet NMR spin-spinových interakčních konstant pro vnitřně neuspořádané proteiny: potenciální nástroj pro usnadnění experimentálních NMR studií
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Gaffour Amina - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntéza a modifikace povrchů sloužících jako templáty pro uspořádání lipidů kožní bariéry
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Velissari Panagiota - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Potenciál ultra-vysokoúčinných metod superkritické fluidní a kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí v analýze strukturně podobných biogenních i syntetických steroidů
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Gazárková Taťána Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Ontogenetické změny v expresi a inducibilitě karbonylreduktas u parazitické hlístice Haemonchus contortus
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Štěrbová Karolína Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Využití moderních chromatografických přístupů v profilování fenolických látek a analýze mykotoxinů v archivních tokajských vínech
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Moravcová Pavlína RNDr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Prevence proliferace leukemických buněk prostřednictvím inhibice AKR1C3 inhibitory tyrosinkinasy.
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Čermáková Lucie Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Změny v expresi a aktivitě detoxikačních enzymů při nealkoholové tukové chorobě jater
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Svobodová Gabriela Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Moderní preanalýza jako nástroj pro řešení komplikací při stanovení vitamínu K
Období: 01.01.2021 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Turoňová Dorota Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Radialenový přístup k syntéze vybraných Amaryllidaceae alkaloidů
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Perdomo Stefanie Magela, M.Sc. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntéza a štúdium konjugátov ceramidov s kyselinou hyalurónovou a ich aplikácia na kožu
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Juhaščik Martin Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Zavedení ex vivo a in vivo modelů plicních nádorů pro hodnocení klinické hodnoty duálních modulátorů lékové rezistence
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Budagaga Youssif A Youssif - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vliv Carotuximabu na expresi a signalizaci endoglinu a hladiny solubilního endoglinu během jaterního poškození
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Eissazadeh Samira - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Pokročilé topické transportní systémy kombinující dendrimery a liposomy
Období: 01.01.2021 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Panoutsopoulou Eleni - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Ambelline - hledání lepších zdrojů pro jeho izolaci a přípravu nových derivátů s cytotoxickým potenciálem
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Ritomská Aneta Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Farmakoterapie v těhotenství; vliv na homeostázu monoaminů v placentě
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Váchalová Veronika Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Nealkoholická steatóza: mechanismus protektivního účinku prenylflavonoidů
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Boušová Iva doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Ekologicky šetrná terapie proti rezistentním parazitickým hlísticím - zplepšení ex vivo testů pro nalezení nových anthelmintik mezi kapradinami
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Skálová Lenka prof. RNDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Funkce a epigenetická regulace rostlinných UDP-glykosyltransferáz v toleranci a rezistenci k herbicidům
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Matoušková Petra doc. Ing., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Na nanomateriálech založené lékové formy jako biotechnologická platforma pro cílenou terapii zánětu
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Holas Ondřej PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické technologie

Nanodorbenty v automatizované přípravě vzorku pro chromatografické stanovení kontaminantů v životním prostředí a v potravinách
Období: 01.01.2021 - 31.12.2025   Hlavní řešitel: Horstkotte Šrámková Ivana PharmDr., Ph.D. - Katedra analytické chemie

Spojení principů extrakce tuhou a kapalnou fází pro automatizovanou úpravu komplexních vzorků pro nově se objevující organické kontaminanty
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Horstkotte Burkhard Dr. - Katedra analytické chemie

Výzkum role oxidovaných acylceramidů při tvorbě komeocytální lipidové obálky
Období: 01.01.2021 - 31.12.2025   Hlavní řešitel: Opálka Lukáš PharmDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Kvantifikace Indukce efluxních transportérů a biotranstormačních enzymů způsobené xenobiotiky v lidském střevu pomocí techniky PCIS
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Vokřál Ivan PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Mechanismus protinádorového působení přírodních a semisyntetických penylflavonoidů
Období: 01.01.2021 - 31.12.2025   Hlavní řešitel: Ambrož Martin PharmDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Sledování vlivu Carotuximabu na expresi a funkci membránového a solubilního endoglinu během endotelové dysfunkce a jaterní fibrózy in vivo a in vitro
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Nachtigal Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra biologických a lékařských věd

Radioaktivně značené receptorově specifické peptidy pro cílené molekulární zobrazování nádorové tkáně
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Trejtnar František prof. PharmDr., CSc. - Katedra farmakologie a toxikologie

Nukleosidy ve vývoji placenty a studium vlivu antivirotik a metylxantinů na placentuární příjem nukleosidů a purinergní signalizaci
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Červený Lukáš doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Racionální a mezioborový vývoj nových, strukturně specifických sloučenin s antimikrobakteriální a antibakteriální aktivitou
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Zitko Jan doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Společný projekt Univerzity Karlovy a Univerzity v Lublani studující endokrinní disruptory
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Mladěnka Přemysl prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Studie odpovědi srdečních a nádorových buněk na ovlivnění topoisomerasy II beta genetickou manipulací a porovnání s farmakologickou inhibicí
Období: 01.01.2021 - 31.12.2025   Hlavní řešitel: Jirkovský Eduard PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Vztahy mezi strukturou, aktivitou a toxicitou a mechanistické studie u substituovaných purinů s vysokou účinností proti Mycobacterium tuberculosis
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Roh Jaroslav doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Příprava interaktivních systémů léčivo-nosič řízená povrchovými vlastnostmi
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Zámostný Petr Prof. Ing., Ph.D. -

3D sféroidy lidských hepatocytů jako pokročilý model pro studium dynamiky regulace enzymů metabolizujících léčiva
Období: 01.01.2021 - 31.12.2025   Hlavní řešitel: Smutný Tomáš PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Vývoj HTLC metod pro analýzu proteomických vzorků a biofarmaceutik s minimalizovaným rizikem vzniku artefaktů
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Lenčo Juraj PharmDr., Ph.D. - Katedra analytické chemie

Porfyrazinoidy s nekovovými centrálními atomy jako nové perspektivní fotosenzitizéry a fluoresecenční senzory
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Nováková Veronika doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Využití chemické biologie pro studium antracyklinové kardiotoxicity a farmakologické kardioprotekce se zaměřením na topoisomerasu II beta
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Šimůnek Tomáš prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Superkritická fluidní chromatografie: Výzkum fundamentálních aspektů inovativní alternativní separační techniky
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Nováková Lucie prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra analytické chemie

Studium farmakokinetických mechanismů mnohočetné lékové rezistence v buňkách akutní myeloidní leukémie: role nových cílených léčiv
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Čečková Martina doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Elektronově deficitní dendraleny : Cesta k syntetickým aplikacím
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Pour Milan prof. RNDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS