Granty a projekty

Projekty zahájené v roce 2020

Stanovení kardiovaskulárních účinků malých fenolických metabolitů flavonoidů
Období: 01.05.2020 - 01.05.2024   Hlavní řešitel: Mladěnka Přemysl doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Bezpečnost podávání léků sestrou na vybranch lůžkových odděleních nemocnic
Období: 01.05.2020 - 01.05.2024   Hlavní řešitel: Tóthová Valérie prof. PhDr., Ph.D. -

Vývoj nových kandidátních léčiv pro terapii tuberkulózy
Období: 01.05.2020 - 01.05.2024   Hlavní řešitel: Korábečný Jan PharmDr., Ph.D. -

Transkriptonická, proteomická a funkční analýza karbonylreduktas u parazitické hlístice Haemonchus contortus
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Raisová Stuchlíková Lucie RNDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Porfyrainoidy s nekovovými centrálními atomy jako nové perspektivní fotosenzitizéry a fluorescenční senzory
Období: 01.01.2020 - 30.12.2022   Hlavní řešitel: Stuzhin Pavel prof, Ph.D. -

Studium vztahů mezi strukturou a aktivitou a strukturní optimalizace nově objevené látky s vynikající účinností proti Mycobacterium tuberculosis
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Roh Jaroslav doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Povrchovými vlastnostmi řízená příprava interaktivních směsí léčiva s nosičem pro zrychlené uvolňování účinné látky
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Zámostný Petr prof. Ing., Ph.D. -

Vliv atorvastatinu na solubilní a membránový endoglin ve vztahu k vaskulární/endotelové dysfunkci in vivo a in viro
Období: 01.01.2020 - 31.01.2022   Hlavní řešitel: Nachtigal Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra biologických a lékařských věd

Nové přístupy k automatizované úpravě vzorku založené na kombinaci metody SPE a LPME pro komplexní vzorky a separační techniky
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Horstkotte Burkhard Dr. - Katedra analytické chemie

Antidepresiva v těhotenství, vliv na placentární transport a metabolismus serotoinu20
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Efektivní výpočetní postupy pro nové farmakokinetické/farmakodynamické modely s prostorovým rozlišením
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Duintjer Tebbens Erik Jurjen doc. Dipl.-Math., Ph.D. - Katedra biofyziky a fyzikální chemie

Studium role nových cílených léčiv určených pro terapii nádorů prsu a plic ve fenoménu farmakokinetické lékové rezistence
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Hofman Jakub RNDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Využití supramolekulárních interakcí ke zlepšení fotodynamických vlastností fotosensitizérů
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Zimčík Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Nanovlákenné polymery s funkcí materiálů s omezeným přístupem pro on-line chromatografické extrakce komplexních matric
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Šatínský Dalibor doc. RNDr., Ph.D. - Katedra analytické chemie

Hodnocení lékových interakcí pomocí buněčného a orgánového modelu: příklad transportéry zprostředkované ledvinné exkrece
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Trejtnar František doc. PharmDr., CSc. - Katedra farmakologie a toxikologie

Design a studium nových antimikrobních látek účinných na ezistentní a biofilm-produkující gram-pozitivní bakterie
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Krátký Martin doc. PharmDr. Mgr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Hodnocení farakokinetických mechanismů mnohočetné lékové rezistence v buňkách akutní myeloidní leukémie : efekt nových inhibitorů proteinových kináz
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Čečková Martina doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS