Granty a projekty

Projekty zahájené v roce 2020

Comparison of different eye droppper vaccination sytems and vaccines
Období: 20.11.2020 - 30.06.2021   Hlavní řešitel: Šklubalová Zdeňka doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické technologie

Vývoj SFC/MS
Období: 05.11.2020 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Nováková Lucie prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra analytické chemie

Provádění analýz vzorků léčivých přípravků
Období: 02.09.2020 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Matysová Ludmila doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra analytické chemie

Open access Educational Materials on Naturally Occurring Molecules – sources, biological activity and use
Období: 01.09.2020 - 31.08.2023   Hlavní řešitel: Mladěnka Přemysl prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

HepaMATRIX - Active 3D cell culture system for primary hepatocytes
Období: 12.05.2020 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Buzgo Matej -

Placentární metabolismus tryptofanu jako spoj mezi maternálním zánětem a poruchami neurologického vývoje novorozence
Období: 01.05.2020 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Stanovení kardiovaskulárních účinků malých fenolických metabolitů flavonoidů
Období: 01.05.2020 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Mladěnka Přemysl prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Bezpečnost podávání léků sestrou na vybraných lůžkových odděleních nemocnic
Období: 01.05.2020 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Tóthová Valérie prof. PhDr., Ph.D. -

Vývoj nových kandidátních léčiv pro terapii tuberkulózy
Období: 01.05.2020 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Korábečný Jan PharmDr., Ph.D. -

Nové přístupy pro zlepšení diagnostiky a toxikologického hodnocení zneužívaných psychoaktivních látek
Období: 01.05.2020 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Čabala Radomír -

Efficient spatio-temporal modeling and simulation of drugs metabolism for patient-taylored pharmacotherapy
Období: 01.04.2020 - 18.12.2020   Hlavní řešitel: Duintjer Tebbens Erik Jurjen doc. Dipl.-Math., Ph.D. - Katedra biofyziky a fyzikální chemie

Antidepresiva v těhotenství, vliv na placentární transport a metabolismus serotoninu
Období: 01.04.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Identifikace znečišťujících látek ve vysokohorských jezerech a povrchových vodách v chráněných přírodních oblastech
Období: 01.03.2020 - 31.12.2021   Hlavní řešitel: Šatínský Dalibor prof. RNDr., Ph.D. - Katedra analytické chemie

V4 Platform "Flow Analysis & Capillary Electrophoresis
Období: 20.01.2020 - 30.04.2021   Hlavní řešitel: Koscielniak Pawel -

Význam endoglinu a endokanu v rozvoji endotelové dysfunkce in vitro a in vivo
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Nachtigal Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra biologických a lékařských věd

Racionální návrh a vývoj nových antimykobakteriálních vůdčích struktur s účinností na lékové rezistentní kmeny
Období: 01.01.2020 - 31.12.2021   Hlavní řešitel: Zitko Jan doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Efektivní výpočetní postupy pro nové farmakokinetické/farmakodynamické modely s prostorovým rozlišením
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Duintjer Tebbens Erik Jurjen doc. Dipl.-Math., Ph.D. - Katedra biofyziky a fyzikální chemie

Studium role nových cílených léčiv určených pro terapii nádorů prsu a plic ve fenoménu farmakokinetické lékové rezistence
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Hofman Jakub doc. RNDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Využití supramolekulárních interakcí ke zlepšení fotodynamických vlastností fotosensitizérů
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Zimčík Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Nanovlákenné polymery s funkcí materiálů s omezeným přístupem pro on-line chromatografické extrakce komplexních matric
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Šatínský Dalibor prof. RNDr., Ph.D. - Katedra analytické chemie

Hodnocení lékových interakcí pomocí buněčného a orgánového modelu: příklad transportéry zprostředkované ledvinné exkrece
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Trejtnar František prof. PharmDr., CSc. - Katedra farmakologie a toxikologie

Design a studium nových antimikrobních látek účinných na rezistentní a biofilm-produkující gram-pozitivní bakterie
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Krátký Martin doc. PharmDr. Mgr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Hodnocení farmakokinetických mechanismů mnohočetné lékové rezistence v buňkách akutní myeloidní leukémie : efekt nových inhibitorů proteinových kináz
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Čečková Martina doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Studie porovnávající transdermální permeaci a retenci v kůži po lokální aplikaci různých topických přípravků
Období: 01.01.2020 - 31.05.2020   Hlavní řešitel: Vávrová Kateřina prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Transkriptonická, proteomická a funkční analýza karbonylreduktas u parazitické hlístice Haemonchus contortus
Období: 01.01.2020 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Raisová Stuchlíková Lucie RNDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Porfyrainoidy s nekovovými centrálními atomy jako nové perspektivní fotosenzitizéry a fluorescenční senzory
Období: 01.01.2020 - 30.12.2022   Hlavní řešitel: Nováková Veronika doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Studium vztahů mezi strukturou a aktivitou a strukturní optimalizace nově objevené látky s vynikající účinností proti Mycobacterium tuberculosis
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Roh Jaroslav doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Povrchovými vlastnostmi řízená příprava interaktivních směsí léčiva s nosičem pro zrychlené uvolňování účinné látky
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Zámostný Petr prof. Ing., Ph.D. -

Vliv atorvastatinu na solubilní a membránový endoglin ve vztahu k vaskulární/endotelové dysfunkci in vivo a in viro
Období: 01.01.2020 - 31.01.2022   Hlavní řešitel: Nachtigal Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra biologických a lékařských věd

Nové přístupy k automatizované úpravě vzorku založené na kombinaci metody SPE a LPME pro komplexní vzorky a separační techniky
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Horstkotte Burkhard Dr. - Katedra analytické chemie

Vplyv Carotuximabu na expresiu, signalizáciu a funkciu endoglínu u endotelovej dysfunkcie indukovanej zápalom a oxysterolmi u endotelových buniek
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Tripská Katarína Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium nanoformulací žlučových kyselin pro terapii zánětlivých onemocnění jater
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Iefremenko Dmytro, M.Sc. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vývoj chromatografických metod pro sledování profilu fenolických látek v odpadních produktech ovocných stromů a v ovoci
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Adamcová Anežka Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Analytická studie vlivu experimentálních podmínek na chirální separaci klastrových sloučenin boru
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Horáček Ondřej Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Příprava substituovaných poly[n]dendralenů iterativní Pd katalýzou
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Kadaník Michal Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Lékové problémy jako potenciální příčina hospitalizací
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Očovská Zuzana PharmDr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Zvýšení povrchových interakcí mezi léčivem a nosičem jako nástroj pro zlepšení rychlosti rozpouštění omezeně rozpustných léčiv
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Jezerská Jana Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

UHPLC-MS v štúdiu mechanizmu kardiotoxického pôsobenia antracyklínov a vo vývoji nových kardioprotektív
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Reguli Adam Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Role farmakokinetických interakcí nových cílených léčiv v ovlivnění účinnosti cytostatik u nemalobuněčného plicního karcinomu
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Sabet Ziba, M.Sc. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium účinnosti (aza)ftalocyaninových fotosensitizérů pro využití ve fotochemické internalizaci biologicky aktivních látek
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Rohlíčková Monika Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Štúdium biotransformácie reaktívnych seskviterpénov a ich vplyvu na proteóm ľudských pečeňových buniek
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Šadibolová Michaela Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Sledování anthelmintických léčiv v životním prostředí
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Navrátilová Martina Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Efluxní transportéry vlasovky slezové a jejich role v rozvoji lékové rezistence
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Kellerová Pavlína Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Snížení arteriálního krevního tlaku účinkem malých fenolických metabolitů flavonoidů: mechanistická ex vivo a in vivo studie
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Dias Patricia Alexandra Alves - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Hodnotenie ABC transportérov v akútnej myeloidnej leukémii a ich interakcie s novými FLT3 inhibítormi ako potenciálne sľubná terapeutická stratégia
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Suchá Simona Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium efektu (pato)fyziologických podmínek na nanostrukturu a permeabilitu modelů kožní lipidové bariéry
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Sagrafena Irene - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium ledvinných transportních systémů pro léčiva in vitro
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Ďurinová Anna PharmDr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Testování potenciálních nových protidestičkových léčiv za využití metabolitů přírodních fenolických látek jako templátů
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Hrubša Marcel Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Magnetické sorbenty pro automatizovanou úpravu vzorků s využitím pokročilých průtokových technik
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Gemuh Celestine Vubangsi - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Strukturní variace, analytické hodnocení a technologie vybraných privilegovaných struktur
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Pour Milan prof. RNDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Studium vybraných léčiv a dalších biologicky aktivních látek přírodního původu
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Studium farmakokinetických a farmakodynamických vlastností molekul
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Xenobiotika a jejich účinek na biologický systém
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Wsól Vladimír prof. Ing., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Analýza faktorů měnících terapeutickou hodnotu léčiva a jejich ovlivnění politickými, managerskými, zdravotnickými a ekonomickými opatřeními v současnosti a v historii
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Vlček Jiří prof. RNDr., CSc. - Katedra sociální a klinické farmacie

Farmakokinetické mechanizmy lékové rezistence u akutní myeloidní leukémie, jejich ovlivnění a regulace
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Čečková Martina doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Studium ftalocyaninů pro fotodynamickou terapii nádorů a biozobrazování
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Nováková Veronika doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS