Granty a projekty

Projekty zahájené v roce 2018

Technická univerzita Liberec
Období: 01.11.2018 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Lékárny Nymburk
Období: 01.11.2018 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

lékárna Strakonice
Období: 01.05.2018 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

In vitro a ex vivo modely pro studium lékových interakcí antivirotik na střevních transportérech
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Vokřál Ivan PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

IVD PROBES
Období: 01.01.2018 - 31.12.2021   Hlavní řešitel: Havlínová Zuzana Ing., Ph.D. -

European Network on Understanding Gastrointestinal Absorption-related Processes
Období: 01.01.2018 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Pávek Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Úloha mikroRNA v lékové rezistenci hlístic
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Matoušková Petra doc. Ing., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Metabolismus terpenů a mechanismy jejich toxických účinků v lidských játrech
Období: 01.01.2018 - 30.12.2020   Hlavní řešitel: Boušová Iva doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Nové dendraleny s disonantním uspořádáním: Syntéza a reaktivita
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Pour Milan prof. RNDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Přispívá cirkulace anthelmintik v životním prostředí k rozvoji lékové rezistence parazitujících hlístic?
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Skálová Lenka prof. RNDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Anthelmintika v rostlinách - interakce s biosyntézou polyfenolů a antioxidační obranou
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Szotáková Barbora prof. Ing., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Studium jednotlivých isoforem topoisomerazy II v protinádorovém a kardiotoxickém působení antracyklinů a jejich modulací bisdioxopiperazinyS
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Šimůnek Tomáš prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Nový buněčný model makrofágů s hepatocyty pro studium zánětlivých onemocnění jater
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Štefela Alžbeta PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vývoj a optimalizace klasických i moderních extrakčních metod pro analýzu antivirotik pomocí UHPLC-MS/MS
Období: 01.01.2018 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Pavlík Jakub Mgr., DiS. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium fraktálních aspektů tokového a konsolidačního chování farmaceutických pomocných látek jako potenciálních nosičů pro interaktivní směsi s léčivy
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Jarolímová Žofie PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium cytotoxické aktivity alkaloidů Zephyranthes citrina (Amaryllidaceae) a jejich polosyntetických derivátů
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Kohelová Eliška Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Analýza a riešenie deplécie nutrientov v období gravidity ako prevencia častých patofyziologických symptómov
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Najpaverová Simona PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Inhibitory tyrosinkinas jako nástroje k překonání lékové rezistence způsobené karbonyl-redukujícími enzymy
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Bukum Neslihan - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium spojení superkritické fluidní chromatografie a hmotnostní spektrometrie
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Plachká Kateřina PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Nanovlákenné polymery jako materiály s "omezeným přístupem" pro on-line extrakce biologických vzorků
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Raabová Hedvika PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Interakce nových protinádorových léčiv s ABC lékovými efluxními transportéry a cytochromy P450; jejich role v mnohočetné lékové rezistenci
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Vagiannis Dimitrios PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntéza modifikátorů zvyšujících teplotu tání oligonukleotidových sond
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Kostelanský Filip Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

PKPD modelování distribuce rifampicinu s prostorovým rozlišením a možné klinické důsledky.
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Matthios Andreas Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Role opticky čistých flavonolignanů v kardiovaskulárních účincích silymatinu
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Valentová Kateřina doc. Ing., Ph.D. -

Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy
Období: 01.01.2018 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS