Granty a projekty

Projekty zahájené v roce 2017

Stanovení biologicky aktivních látek v biologickém materiálu II.
Období: 18.12.2017 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

EUROAGEISM
Období: 01.11.2017 - 31.12.2021   Hlavní řešitel: Fialová Daniela doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra sociální a klinické farmacie

Structure-based design of new antitubercular medicines
Období: 01.10.2017 - 30.09.2019   Hlavní řešitel: Doležal Martin prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Monitoring prospěšných látek v ovoci a jejich zpracovatelských produktech s ohledem na lidské zdraví a výživu dětí
Období: 01.09.2017 - 31.08.2019   Hlavní řešitel: Šimůnek Tomáš prof. PharmDr., Ph.D. - Děkan

Využití přírodních látek jako doplňků stravy (látky působící sedativně a antimigrenózně)
Období: 11.07.2017 - 31.07.2017   Hlavní řešitel: Opletal Lubomír prof. RNDr., CSc. - Katedra farmaceutické botaniky

Využití přírodních látek jako doplňků stravy (látky působící afrodisiakálně)
Období: 01.06.2017 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Opletal Lubomír prof. RNDr., CSc. - Katedra farmaceutické botaniky

Vývoj a ověření kontrolních metod pro analýzu léčivých přípravků XIV.
Období: 17.05.2017 - 31.05.2017   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Vývoj a validace analytických metod pro analýzu rostlinného materiálu
Období: 03.05.2017 - 31.07.2017   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Modernizace laboratoře buněčných interakcí s látkami přírodního původu
Období: 01.05.2017 - 31.10.2020   Hlavní řešitel: Opletal Lubomír prof. RNDr., CSc. - Katedra farmaceutické botaniky

Modernizace a rozšíření doktorského studijního oboru Farmakognosie a toxikologie přírodních látek studijního programu Farmacie
Období: 01.05.2017 - 31.01.2022   Hlavní řešitel: Opletal Lubomír prof. RNDr., CSc. - Katedra farmaceutické botaniky

Vztah solubilního endoglinu k hypercholesterolémii u pacientů s dieabetes mellitus 2 typu a vliv léčebné intervence
Období: 01.04.2017 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Nachtigal Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra biologických a lékařských věd

Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách
Období: 01.03.2017 - 31.10.2022   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách
Období: 01.03.2017 - 31.10.2022   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Testování nově vyvíjených látek a analýza jejich ADME vlastností
Období: 04.01.2017 - 31.01.2017   Hlavní řešitel: Pávek Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Vývoj a studium léčiv
Období: 01.01.2017 - 31.12.2021   Hlavní řešitel: Šimůnek Tomáš prof. PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vývoj pokročilých analytických metod pro hodnocení metabolismu přírodních flavonoidů
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Nováková Lucie prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra analytické chemie

Nanovlákenné polymery jako perspektivní sorbenty pro on-line extrakci v chromatografických systémech
Období: 01.01.2017 - 30.12.2019   Hlavní řešitel: Šatínský Dalibor prof. RNDr., Ph.D. - Katedra analytické chemie

UDP-glykosyltransferasy vlasovky slezové -mechanismus lékové rezistence?
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Matoušková Petra doc. Ing., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Peptidové drug delivery systémy směrované do makrofágů pro antimykobakteriálně aktivní sloučeniny
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Krátký Martin doc. PharmDr. Mgr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

In vitro, in situ a ex vivo studium interakcí nových antivirotik s lékovými transportéry; vliv na jejich přestup přes placentu
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Azaftalocyaniny - nefluoreskující zhášeče pro DNA hybridizační sondy
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Zimčík Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Studium dynamiky genové regulace nukleárními receptory: porozumění detoxifikačních funkcí a přínos pro optimalizaci farmakoterapie
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Pávek Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Fytochemická analýza a biologická aktivita řasy Haematococcus pluvialis
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Fábryová Tereza Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Geneticky manipulované modely pro studium funkce a terapeutického využití ligandů CAR (NR1I3) receptoru
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Dušek Jan Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

In-vitro testování uvolňování léčiv z parenterálních přípravků s řízeným uvolňováním
Období: 01.01.2017 - 31.12.2018   Hlavní řešitel: Kožák Jan Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Azaftalocyaniny jako univerzální zhášeče fluorescence v oligodeoxynukleotidových sondách
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Demuth Jiří PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Využití UHPLC-MS/MS pro studium osudu nových kardioprotektiv v srdečních buňkách a organismu
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Bavlovič Piskáčková Hana PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium interakcí antiretrovirálních léčiv s transportéry zajišťujícími příjem látek přes placentární mikrovilózní membránu
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Karahoda Rona Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vývoj metod po chirální separace pomocí superkritické fluidní chromatografie
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Jakubec Pavel Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Metabolity flavonoidů, jejich interakce s přechodnými kovy a farmakokinetika
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Migkos Thomas Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Modulátory bariérové funkce kůže
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Nováčková Anna PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Charakterizace lidských membránově vázaných proteinů z klastru 2 SDR nadrodiny
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Tesárková Kristýna PharmDr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Sledovanie vplyvu oxysterolov, solubilného endoglínu a atorvastatínu na expresiu endoglínu a hladiny solubilného endoglínu u endotelových buniek
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Vicen Matej PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Využití smíšených parciálních/obyčejních diferenciálních rovnic k modelování průběhu koncentrace léků pro efektivní farmakoterapii.
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Škoda Josef Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Deriváty pyrazinkarboxylové kyseliny jako potenciální antituberkulotika
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Bouz Ghada Basem, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium interakcí antivirálních léčiv s efluxními ABC transportéry v tenkém střevě pomocí in vitro a ex vivo metod
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Martinec Ondřej PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium interakcí lidského enzymu DHRS7
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Šubová Dominika Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium metabolických procesů u vybraných sekundárních metabolitů s potenciálním antihypertenzivním účinkem s využitím moderních analytických metod
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Mitašík Lucia Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Nové strukturní variace a technologické formy vybraných biologicky aktivních látek
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Pour Milan prof. RNDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Moderní přístupy ve studium léčiv a dalších biologicky aktivních látek přírodního původu
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Studium farmakokinetických a farmakodynamických vlastností farmak na úrovni in vitro, in situ a in vivo
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium vlivu xenobiotik na biologické systémy
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Wsól Vladimír prof. Ing., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Analýza faktorů ovlivňujících terapeutickou hodnotu léčiva a její ovlivnění politickými, managerskými a ekonomickými opatřeními v současnosti a v historii
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Vlček Jiří prof. RNDr., CSc. - Katedra sociální a klinické farmacie

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS