Granty a projekty

Projekty zahájené v roce 2016

Vývoj a ověření kontrolních metod pro analýzu léčivých přípravků XII.
Období: 01.10.2016 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Dr. Müller Pharma
Období: 30.09.2016 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Šnejdrová Eva PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické technologie

Fyzikální, fyzikálně - chemické a chemické zkoušení léčiv dle požadavků zadavatele
Období: 23.09.2016 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Šnejdrová Eva PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické technologie

Vývoj metody a stabilitní studie léčivého přípravku
Období: 15.09.2016 - 30.09.2016   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Vývoj a validace analytických metod pro analýzu bylinných extraktů
Období: 05.04.2016 - 31.05.2016   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Analýza faktorů ovlivňujících rziko pádů - možnosti zapojení sester a farmaceutů do minimalizace tohoto rizika
Období: 01.04.2016 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Tóthová Valérie prof. PhDr., Ph.D. -

Analýza synteticky připravovaných látek pomocí hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením
Období: 01.03.2016 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Odborný návrh zařízení pro vybudování technologické laboratoře pro vývoj pevných lékových forem
Období: 08.02.2016 - 29.02.2016   Hlavní řešitel: Šklubalová Zdeňka doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické technologie

Vývoj a ověření kontrolních metod pro analýzu léčivých přípravků XI.
Období: 01.02.2016 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Hodnocení pomocných látek a léčivých přípravků metodami farmaceutické technologie
Období: 01.01.2016 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Šnejdrová Eva PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické technologie

Studium tixotropních vlastností nosních sprejů
Období: 01.01.2016 - 31.01.2016   Hlavní řešitel: Šnejdrová Eva PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické technologie

Syntéza molekulárně vtištěných polymerů pro selektivní SPE extrakci lovastatinu ze vzorků potravin a odstranění matricových efektů zatěžujících LC-MS analýzu
Období: 01.01.2016 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Plachká Kateřina PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Tvorba nového typu biokompatibilních hemodialyzačních membrán k separaci biomolekul
Období: 01.01.2016 - 31.12.2018   Hlavní řešitel: Kohlová Michaela RNDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

On-line extrakce na molekulárně vtištěných polymerech v chromatografických systémech pro stanovení stopových množství mykotoxinů
Období: 01.01.2016 - 31.12.2018   Hlavní řešitel: Lhotská Ivona PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Dendraleny s elektrondeficitní substitucí: příprava a vlastnosti
Období: 01.01.2016 - 31.12.2018   Hlavní řešitel: Brůža Zbyněk PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntéza anionických derivátů ftalocyaninů jako potenciálních fotodynamicky aktivních látek
Období: 01.01.2016 - 31.12.2018   Hlavní řešitel: Kollár Jan PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vývoj analytických metod pro účinnou separaci izomerních biologicky aktivních látek
Období: 01.01.2016 - 31.12.2018   Hlavní řešitel: Fibigr Jakub PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntetické studie a biologické hodnocení nostotrebinu 6 a jeho analog
Období: 01.01.2016 - 31.12.2018   Hlavní řešitel: Matouš Petr PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Solubilní endoglin jako potenciální rizikový faktor rozvoje cévních onemocnění.
Období: 01.01.2016 - 31.12.2018   Hlavní řešitel: Vitverová Barbora PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Interakce střevních OATP transportérů s flavonoidy a jejich možný význam pro transport léčiv
Období: 01.01.2016 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Zemčíková Lucie PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium onemocnění kožní bariéry pomocí modelových systémů
Období: 01.01.2016 - 31.12.2018   Hlavní řešitel: Sochorová Michaela PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium interakce novějších antiretrovirálních léčiv s placentárními lékovými transportéry
Období: 01.01.2016 - 31.12.2018   Hlavní řešitel: Ťupová Lenka PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vliv vysokoproteinové parenterální výživy s různou dávkou sacharidů a lipidů na vybrané biochemické a antropometrické parametry u kriticky nemocných pacientů hospitalizovaných na chirurgické JIP
Období: 01.01.2016 - 31.12.2018   Hlavní řešitel: Rejmanová Anna PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Analýza exprese, lokalizace a funkce nukleosidových transportérů v buněčné linii odvozené od lidského placentárního choriokarcinomu BeWo; studium epigenetické regulace placentárních nukleosidových transportérů in vivo a ex vivo
Období: 01.01.2016 - 31.12.2018   Hlavní řešitel: Jirásková Lucie RNDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Ramucirumab značený radionuklidy pro cílenou radioterapii a molekulární zobrazování a jeho biologické hodnocení in vitro
Období: 01.01.2016 - 31.12.2018   Hlavní řešitel: Janoušek Jiří PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Obměny struktur vybraných účinných látek a jejich technologických forem
Období: 01.01.2016 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Pour Milan prof. RNDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Současné trendy ve studium léčiv a biologicky aktivních látek přírodního původu
Období: 01.01.2016 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Farmakokinetické a farmakodynamické interakce léčiv s biologickými systémy
Období: 01.01.2016 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Xenobiotika a enzymové systémy za fyziologických a patologických stavů
Období: 01.01.2016 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Wsól Vladimír prof. Ing., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Analýza faktorů ovlivňujících terapeutickou hodnotu léčiva a její ovlivnění politickými, managerskými a ekonomickými opatřeními v současnosti a v historii
Období: 01.01.2016 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Vlček Jiří prof. RNDr., CSc. - Katedra sociální a klinické farmacie

Interakce inhibitorů proteinových kináz s lékovými transportéry a biotransformačními enzymy; význam pro překonání rezistence v protinádorové terapii
Období: 01.01.2016 - 31.12.2018   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Vztahy mezi zánětlivými procesy a bariérovými lipidy u onemocnění kůže
Období: 01.01.2016 - 31.12.2018   Hlavní řešitel: Opálka Lukáš PharmDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS