Granty a projekty

Projekty zahájené v roce 2015

Analýzy v oblasti farmakovigilance
Období: 11.11.2015 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Malý Josef doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra sociální a klinické farmacie

Vývoj a ověření kontrolních metod pro analýzu léčivých přípravků III.
Období: 01.11.2015 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Ověření metod pro testování farmaceutických surovin
Období: 01.11.2015 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Vývoj a ověření kontrolních metod pro analýzu léčivých přípravků X.
Období: 01.11.2015 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Vývoj a validace kontrolních metod pro analýzu léčivých přípravků II.
Období: 01.09.2015 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Ověření vybraného antitrematoda u jelenovitých v terénních podmínkách
Období: 01.09.2015 - 31.12.2015   Hlavní řešitel: Lamka Jiří prof. RNDr., CSc. - Katedra farmakologie a toxikologie

Ověření metod a testování farmaceutických surovin
Období: 15.06.2015 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Vývoj a validace kontrolních metod pro analýzu peptidů
Období: 01.05.2015 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Předklinické studium biomateriálů
Období: 16.04.2015 - 31.12.2015   Hlavní řešitel: Lázníček Milan prof. PharmDr. Ing., CSc. - Katedra farmakologie a toxikologie

In vitro testování lékové rezistence vybraných antirevmatik
Období: 08.04.2015 - 22.06.2015   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Vývoj a ověření kontrolních metod pro analýzu léčivých přípravků I.
Období: 01.04.2015 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Vývoj a validace kontrolních metod pro analýzu rostlinných extraktů
Období: 01.01.2015 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Vývoj a validace kontrolních metod pro analýzu léčivých přípravků
Období: 01.01.2015 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Vývoj a ověření kontrolních metod pro analýzu léčivých přípravků XIII.
Období: 01.01.2015 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Studium interakcí antiretrovirotik ze skupiny nukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy s placentárními nukleosidovými transportéry
Období: 01.01.2015 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Karbanová Sára PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntéza potenciálních antituberkulotik a jejich hodnocení in vitro a in vivo
Období: 01.01.2015 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Valášková Lenka Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Komplexní analytická a bioanalytická studie sobuzoxanu - nového protinádorového léčiva
Období: 01.01.2015 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Reimerová Petra PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntéza 2,4-disubstituovaných derivátů chinazolinu s aktivitou na CAR receptor
Období: 01.01.2015 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Brožová Zuzana Rania Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Účinky flavonoidů a jejich metabolitů na hladký cévní sval ex vivo a in vivo
Období: 01.01.2015 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Nejmanová Iveta PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Stanovení exprese DHRS a příbuzných enzymů redukujících karbonylové sloučeniny v lidských tkáních
Období: 01.01.2015 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Kozáková Klára Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Zavedení 3D modelu hepatocytů odvozených od indukovaných pluripotentních kmenových buněk v hydrogelu nanofibrilární celulózy pro hodnocení ADMET
Období: 01.01.2015 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Smutná Lucie PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntéza fluorescenčně značených a deuterovaných ceramidů a permeačních modulátorů a studium jejich chování v kůži a modelových lipidových membránách
Období: 01.01.2015 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Kopečná Monika PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium interakcí inhibitorů cyklin dependentních kináz s lékovými efluxními transportéry ABCB1, ABCG2 a ABCC1
Období: 01.01.2015 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Šorf Aleš PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium fraktálních aspektů tokového chování partikulárních materiálů ve farmaceutické technologii.
Období: 01.01.2015 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Hurychová Hana Ing., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

ON-LINE MONITOROVÁNÍ PERMEAČNÍCH STUDIÍ V SYSTÉMU SEKVENČNÍ INJEKČNÍ ANALÝZY
Období: 01.01.2015 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Novosvětská Lucie PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Anthelmintika v rostlinách - příjem, biotransformace a transkripční odpověď
Období: 01.01.2015 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Szotáková Barbora prof. Ing., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Tkáňový a solubilní endoglin a jejich význam v endoteliální dysfunkci a aterogenezi in vivo a in vitro
Období: 01.01.2015 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Nachtigal Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra biologických a lékařských věd

Účelné syntetické variace vedoucí k rozmanitým biologických aktivitám
Období: 01.01.2015 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Pour Milan prof. RNDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

On-line spojení automatizovaných extrakčních procesů s kapalinovou chromatografií pro kompletní analýzu vzorku
Období: 01.01.2015 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Syntéza, analýza a technologie vybraných biologicky aktivních látek
Období: 01.01.2015 - 31.12.2015   Hlavní řešitel: Pour Milan prof. RNDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Studium farmaceuticky významných látek zejména přírodního původu
Období: 01.01.2015 - 31.12.2015   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Farmakokinetické a farmakodynamické interakce léčiv s biologickými systémy
Období: 01.01.2015 - 31.12.2015   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium xenobiotik a jejich vlivu na enzymové systémy a transportní proteiny za fyziologických i patologických stavů
Období: 01.01.2015 - 31.12.2015   Hlavní řešitel: Wsól Vladimír prof. Ing., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Analýza faktorů ovlivňujících terapeutickou hodnotu léčiva a její ovlivnění politickými, managerskými a ekonomickými opatřeními v současnosti a v historii
Období: 01.01.2015 - 31.12.2015   Hlavní řešitel: Vlček Jiří prof. RNDr., CSc. - Katedra sociální a klinické farmacie

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS