Granty a projekty

Projekty zahájené v roce 2014

Ověření metod pro testování farmaceutických surovin.
Období: 01.10.2014 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Navržení složení přímo lisovatelné tabletoviny s dihydrátem mléčnanu hořečnatého.
Období: 28.08.2014 - 14.10.2014   Hlavní řešitel: Mužíková Jitka doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické technologie

Syntéza kukurbiturilů a hodnocení jejich interakcí
Období: 24.06.2014 - 29.01.2015   Hlavní řešitel: Zimčík Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

1) In vitro testování farmakokinetických vlastností vybraných antileukemik 2) Preklinické studie s antirevmatiky in vitro
Období: 01.06.2014 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Ověření vybraného antitrematoda u jelenovitých v terénních podmínkách
Období: 01.03.2014 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Lamka Jiří prof. RNDr., CSc. - Katedra farmakologie a toxikologie

Vývoj a ověření kontrolních metod pro analýzu léčivých přípravků VI.
Období: 20.02.2014 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Analytické hodnocení léčiv
Období: 02.01.2014 - 27.12.2014   Hlavní řešitel: Klimeš Jiří prof. RNDr., CSc. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Analytické hodnocení léčiv
Období: 02.01.2014 - 27.12.2014   Hlavní řešitel: Klimeš Jiří prof. RNDr., CSc. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Analytické hodnocení léčiv
Období: 02.01.2014 - 27.12.2014   Hlavní řešitel: Klimeš Jiří prof. RNDr., CSc. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Analytické hodnocení léčiv
Období: 02.01.2014 - 27.12.2014   Hlavní řešitel: Klimeš Jiří prof. RNDr., CSc. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Analytické hodnocení léčiv
Období: 02.01.2014 - 27.12.2014   Hlavní řešitel: Klimeš Jiří prof. RNDr., CSc. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Stanovení biologicky aktivních látek v biologickém materiálu I.
Období: 01.01.2014 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Vývoj a ověření kontrolních metod pro analýzu léčivých přípravků VIII.
Období: 01.01.2014 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Vývoj a ověření kontrolních metod pro analýzu léčivých přípravků VII.
Období: 01.01.2014 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Analýza biologicky aktivních látek v doplňcích stravy015
Období: 01.01.2014 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Vývoj a validace kontrolních metod pro analýzu léčivých přípravků.
Období: 01.01.2014 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Vývoj a ověření kontrolních metod pro analýzu léčivých přípravků V.
Období: 01.01.2014 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Vývoj a ověření kontrolních metod pro analýzu léčivých přípravků iX.
Období: 01.01.2014 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Vývoj a ověření kontrolních metod pro analýzu léčivých přípravků VIII.
Období: 01.01.2014 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Stanovení biologicky aktivních látek v biologickém materiálu II.
Období: 01.01.2014 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Podpora pre-seed aktivit UK mimo Prahu II
Období: 01.01.2014 - 31.10.2015   Hlavní řešitel: Hrabálek Alexandr prof. PharmDr., CSc. - Děkan

Červeně emitující fluorescenční senzory odvozené od struktury azaftalocyaninů: Studie aza-crownů jako rozpoznávací části
Období: 01.01.2014 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Roh Jaroslav doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Screening chelátorů mědi přírodního i syntetického původu
Období: 01.01.2014 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Horňasová Veronika PharmDr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Bioanalytická studie metabolismu a bioaktivace nových kardioprotektivních látek
Období: 01.01.2014 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Bureš Jan PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium nových ftalocyaninových a azaftalocyaninových fotosenzitizérů pro fotodynamickou léčbu nádorových onemocnění na buněčné a molekulární úrovni.
Období: 01.01.2014 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Macháček Miloslav RNDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium rozpoznávacích částí senzorických azaftalocyaninů
Období: 01.01.2014 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Lochman Lukáš PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntéza ceramidů a jejich analogů a studium jejich chování v kůži a lipidových membránách
Období: 01.01.2014 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Kováčik Andrej doc. PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Buněčná linie Caco-2 jako model pro studium II. fáze biotransformace a interakcí léčiv s přírodními látkami
Období: 01.01.2014 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Lněničková Kateřina PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntéza modulátorů interakce ABAD-Aß jako potenciálních léčiv Alzheimerovy nemoci
Období: 01.01.2014 - 31.12.2015   Hlavní řešitel: Hroch Lukáš PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Využití SFC-MS pro analýzu biologického materiálu s důrazem na matricové efekty
Období: 01.01.2014 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Pilařová Veronika PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Nové deriváty kombretastatinu
Období: 01.01.2014 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Horký Pavel PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Počítačem podporované projektování léčiv, syntéza, in vitro antimykobakteriální hodnocení nových derivátů pyrazinu
Období: 01.01.2014 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Semelková Lucia PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium antiproliferační a pro-oxidační aktivity seskviterpenů a jejich potenciální interakce s cytostatiky
Období: 01.01.2014 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Ambrož Martin PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vývoj nových cílených diagnostických imunoradiofarmak pro nukleární onkologii
Období: 01.01.2014 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Čepa Adam PharmDr. Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Význam solubilního endoglinu v patogenezi endoteliální dysfunkce a aterogeneze
Období: 01.01.2014 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Blažíčková Kateřina PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Strukturní variace, analýza a technologie biologicky aktivních látek
Období: 01.01.2014 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Pour Milan prof. RNDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Moderní trendy ve studiu léčiv a biologicky aktivních látek přírodního původu
Období: 01.01.2014 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Studium interakcí léčiv s biologickými systémy na úrovni molekulární, buněčné i celotělové
Období: 01.01.2014 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Působení xenobiotik na enzymové systémy a transportní proteiny za fyziologických i patologických stavů
Období: 01.01.2014 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Wsól Vladimír prof. Ing., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Analýza faktorů ovlivňujících terapeutickou hodnotu léčiva a její ovlivnění politickými, managerskými a ekonomickými opatřeními v současnosti a v historii
Období: 01.01.2014 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Vlček Jiří prof. RNDr., CSc. - Katedra sociální a klinické farmacie

Studie vztahů struktura-aktivita-toxicita ve skupině nízkomolekulárních sloučenin s antimykobacterialní aktivitou
Období: 01.01.2014 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Klimešová Věra doc. RNDr., CSc. - Katedra organické a bioorganické chemie

Využití moderních průtokových metod pro stanovení biologicky aktivních látek v komplexních matricích
Období: 01.01.2014 - 31.12.2015   Hlavní řešitel: Sklenářová Hana doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra analytické chemie

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS