Granty a projekty

Projekty zahájené v roce 2013

Vývoj pelet s prodlouženým uvolňováním léčiva
Období: 01.11.2013 - 01.05.2014   Hlavní řešitel: Rabišková Miloslava prof. PharmDr., CSc. - Katedra farmaceutické technologie

Revitalizace infrastruktury FaF UK v HK
Období: 01.05.2013 - 30.06.2015   Hlavní řešitel: Hrabálek Alexandr prof. PharmDr., CSc. - Děkan

Revitalizace infrastruktury na FaF UK v HK
Období: 01.05.2013 - 30.06.2015   Hlavní řešitel: Hrabálek Alexandr prof. PharmDr., CSc. - Děkan

Vývoj a ověření kontrolních metod pro analýzu léčivých přípravků IV.
Období: 15.04.2013 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Ověření metod pro zkoušky na čistotu farmaceutických surovin.
Období: 01.03.2013 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

klinické ověřování léčiv
Období: 01.03.2013 - 31.12.2013   Hlavní řešitel: Lamka Jiří prof. RNDr., CSc. - Katedra farmakologie a toxikologie

Pokročilé analytické techniky pro oceánografii a monitorování životního prostředí
Období: 01.03.2013 - 31.12.2015   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Vývoj a ověření kontrolních metod pro analýzu léčivých přípravků I.017
Období: 20.02.2013 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Vývoj a ověření kontrolních metod pro analýzu léčivých přípravků III.
Období: 20.02.2013 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Nová potenciální kardioprotektiva: studium vztahů mezi chemickou strukturou a protektivním účinkem u různých typů poškození myokardu
Období: 01.02.2013 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Šimůnek Tomáš prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Modely lipidových membrán - nový nástroj pro studium patofyziologie kožních onemocnění na molekulární úrovni
Období: 01.02.2013 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Opálka Lukáš PharmDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Vývoj nových fotosensitizérů pro fotodynamickou terapii a výzkum jejich mechanismu působení na buněčné úrovni
Období: 01.02.2013 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Zimčík Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Interakce antiretrovirálních léčiv s lidskými lékovými transportéry in vitro s ohledem na transplacentární farmakokinetiku
Období: 01.02.2013 - 31.12.2015   Hlavní řešitel: Čečková Martina doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Syntetické obměny, analýza a technologie vybraných aktivních farmaceutických substancí
Období: 01.01.2013 - 31.12.2013   Hlavní řešitel: Pour Milan prof. RNDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Studium léčiv a biologicky aktivních látek přírodního původu
Období: 01.01.2013 - 31.12.2013   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Farmakokinetické a farmakodynamické interakce léčiv s biologickými systémy in vitro a in vivo
Období: 01.01.2013 - 31.12.2013   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Studium xenobiotik - biotransformace, účinek a farmakokinetika
Období: 01.01.2013 - 31.12.2013   Hlavní řešitel: Wsól Vladimír prof. Ing., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Analýza faktorů ovlivňujících terapeutickou hodnotu léčiva a její ovlivnění politickými, managerskými a ekonomickými opatřeními v současnosti a v historii
Období: 01.01.2013 - 31.12.2013   Hlavní řešitel: Vlček Jiří prof. RNDr., CSc. - Katedra sociální a klinické farmacie

Studium akcelerantů transdermální permeace léčiv
Období: 01.01.2013 - 31.12.2015   Hlavní řešitel: Kopečná Monika PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Sledování vlivu cholesterolu a statinů na tkáňový a solubilní endoglin in vitro
Období: 01.01.2013 - 31.12.2015   Hlavní řešitel: Vařejčková Michala PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Izolace lidských jaterních membránově vázaných karbonylredukujících enzymů pomocí originálního afinitního nosiče a jejich následná identifikace a charakterizace
Období: 01.01.2013 - 31.12.2015   Hlavní řešitel: Andrýs Rudolf PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Interakce antiretrovirálních látek s ABC a SLC lékovými transportéry in vitro
Období: 01.01.2013 - 31.12.2015   Hlavní řešitel: Řezníček Josef PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium vlivu strukturních faktorů na účinnost intramolekulárního přenosu náboje u azaftalocyaninů
Období: 01.01.2013 - 31.12.2015   Hlavní řešitel: Cidlina Antonín PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vývoj a validace metod kapalinové chromatografie pro stabilitní testování nových pediatrických magistraliter přípravků
Období: 01.01.2013 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Zahálka Lukáš PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Nová protinádorová léčiva odvozená od thiosemikarbazonu - LC-MS studie metabolismu a farmakokinetiky
Období: 01.01.2013 - 31.12.2015   Hlavní řešitel: Šesták Vít PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Automatizace a miniaturizace úpravy vzorku před analýzou metodou sekvenční injekční analýzy
Období: 01.01.2013 - 31.12.2015   Hlavní řešitel: Horstkotte Šrámková Ivana PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Stereoselektivní "one-pot" syntéza 5-alkyliden-?,ß-nenasycených laktonů a laktamů pomocí Pd katalyzátorů a jejich další využití jako meziproduktů v organické syntéze
Období: 01.01.2013 - 31.12.2015   Hlavní řešitel: Brůža Zbyněk PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vývoj a ověření kontrolních metod pro analýzu léčivých přípravků II.
Období: 01.01.2013 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS