Granty a projekty

Projekty zahájené v roce 2012

Podpora pre-seed aktivit UK mimo Prahu
Období: 01.11.2012 - 30.06.2015   Hlavní řešitel: Hrabálek Alexandr prof. PharmDr., CSc. - Děkan

Fauna Krkonoš
Období: 01.08.2012 - 30.06.2015   Hlavní řešitel: Flousek Jiří RNDr., Ph.D. -

Vybudování výzkumného týmu experimentální a aplikované biofarmacie
Období: 01.07.2012 - 30.06.2015   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Zvýšení kapacity vědecko-výzkumných týmů Univerzity Karlovy prostřednictvím nových pozic pro absolventy doktorandských studií
Období: 01.07.2012 - 30.06.2015   Hlavní řešitel: Hrabálek Alexandr prof. PharmDr., CSc. - Děkan

Vybudování výzkumného týmu experimentální a aplikované biofarmacie
Období: 01.07.2012 - 30.06.2015   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Zvýšení kapacity vědecko-výzkumných týmů Univerzity Karlovy prostřednictvím nových pozic pro absolventy doktorandských studií
Období: 01.07.2012 - 30.06.2015   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Oddělení evropských fondů a transferu technologií

Vliv tradičních a netradičních způsobů zpracování masa hospodářských a volně žijících zvířat na výskyt nově hrozících alimentárních virových, bakteriálních a parazitárních agens ve finálních produktech
Období: 01.04.2012 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Hrabálek Alexandr prof. PharmDr., CSc. - Katedra organické a bioorganické chemie

Design a enzymové cílení nových antibakteriálně účinných sloučenin vůči multilékově rezistentním kmenům
Období: 01.04.2012 - 31.12.2015   Hlavní řešitel: Vinšová Jarmila prof. RNDr., CSc. - Katedra organické a bioorganické chemie

Kontrola jakosti léčivých přípravků, vývoj a validace kontrolních metod II.
Období: 25.01.2012 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Kontrola jakosti léčivých přípravků, vývoj a validace kontrolních metod II.
Období: 25.01.2012 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Centrum interakcí potravních doplňků s léčivy a nutrigenetiky
Období: 01.01.2012 - 31.12.2018   Hlavní řešitel: Pávek Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Nové strukturní variace a technologické formy vybraných privilegovaných struktur
Období: 01.01.2012 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Pour Milan prof. RNDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Moderní metody identifikace a kvantifikace léčiv a biologicky aktivních látek přírodního původu
Období: 01.01.2012 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Studium interakcí farmak s biologickými systémy metodami in vitro a in vivo
Období: 01.01.2012 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Distribuce, metabolismus a mechanismus účinku vybraných xenobiotik
Období: 01.01.2012 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Wsól Vladimír prof. Ing., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Analýza faktorů ovlivňujících terapeutickou hodnotu léčiva a její ovlivnění politickými, managerskými a ekonomickými opatřeními v současnosti a v historii
Období: 01.01.2012 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Vlček Jiří prof. RNDr., CSc. - Katedra sociální a klinické farmacie

Studium mechanizmů regulace biotransformačního enzymu CYP3A4 prostřednictvím posttranslačních modifikací nukleárních receptorů-význam pro terapii
Období: 01.01.2012 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Pávek Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

"Transplacentární farmakokinetika antiretrovirálních léčiv; interakce s efluxními transportéry léčiv"
Období: 01.01.2012 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Využití průtokových analytických metod pro monitorování kvality vody
Období: 01.01.2012 - 31.12.2013   Hlavní řešitel: Sklenářová Hana doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra analytické chemie

Nové typy chirálních organokatalyzátorů odvozených od alkaloidu vasicinonu
Období: 01.01.2012 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Mikušek Jiří PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Katecholaminové poškození kardiovaskulárního systému a jeho ovlivnění chelátory železa
Období: 01.01.2012 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Říha Michal PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium nových potenciálních antituberkulotik odvozených od pyrazinkarboxylové kyseliny.
Období: 01.01.2012 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Vaňásková Barbora PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Možnosti uplatnění materiálů na bázi oxidů kovů v úpravě a separaci komplikovaných vzorků
Období: 01.01.2012 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Klivický Michal Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

LC/MS identifikace neznámých metabolitů nových anthelmintik
Období: 01.01.2012 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Raisová Stuchlíková Lucie RNDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium interakce inhibitorů cyklin-dependentních kináz s lékovým efluxním transportérem ABCB1
Období: 01.01.2012 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Číhalová Daniela PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Role lidských membránově vázaných karbonylreduktas v biotransformaci xenobiotik
Období: 01.01.2012 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Lundová Tereza Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Transmukosální průnik makromolekul a nanočástic sublingvální membránou in vitro
Období: 01.01.2012 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Berka Pavel PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium vztahů mezi strukturou ceramidů a jejich bariérovou funkcí v kůži - syntéza analogů ceramidů, příprava modelových lipidových membrán, sledování jejich permeability a biofyzikálních vlastností
Období: 01.01.2012 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Švecová Barbora PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium transplacentární farmakokinetiky antiretrovirálních léčiv emtricitabinu, tenofoviru a tenofoviru disoproxil fumarátu; interakce s lékovými efluxními transportéry
Období: 01.01.2012 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Ptáčková Zuzana PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS