Granty a projekty

Projekty zahájené v roce 2011

Studium vztahu mezi toxicitou a transportními mechanismy antivirotik
Období: 01.06.2011 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Trejtnar František prof. PharmDr., CSc. - Katedra farmakologie a toxikologie

Farmaceutická analýza, studium farmakokinetiky a biotransformace nových thiosemikarbazonových protinádorových léčiv
Období: 01.01.2011 - 31.12.2013   Hlavní řešitel: Štěrbová Petra doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Chemie a technologie prototypu nových léčiv
Období: 01.01.2011 - 31.12.2011   Hlavní řešitel: Pour Milan prof. RNDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Studium biologicky aktivních látek perspektivních v prevenci a léčbě civilizačních onemocnění
Období: 01.01.2011 - 31.12.2011   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Komplexní studium interakce léčiv s biologickými systémy na úrovni molekulární, buněčné i celotělové
Období: 01.01.2011 - 31.12.2011   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Xenobiotické, farmakologické a biotechnologické aspekty léčiv
Období: 01.01.2011 - 31.12.2011   Hlavní řešitel: Wsól Vladimír prof. Ing., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Analýza faktorů ovlivňujících terapeutickou hodnotu léčiva
Období: 01.01.2011 - 31.12.2011   Hlavní řešitel: Vlček Jiří prof. RNDr., CSc. - Katedra sociální a klinické farmacie

Analýza neopterinu a jeho derivátů v biologickém materiálu pomocí HILIC UHPLC-MS/MS a UHPLC-FD s důrazem na přípravu vzorku biologického materiálu.
Období: 01.01.2011 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Tomšíková Helena Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium vlivu S-nitrosoglutathionu na karbonylreduktasu 1 v buněčných liniích
Období: 01.01.2011 - 31.12.2013   Hlavní řešitel: Hartmanová Tereza Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium kardioprotektivních účinků nových aroylhydrazonových prochelátorů železa aktivovaných oxidačním stresem
Období: 01.01.2011 - 31.12.2013   Hlavní řešitel: Jansová Hana PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium významu endoglin/Smad signalizační kaskády v různých fázích aterogeneze a po podávání statinů
Období: 01.01.2011 - 31.12.2013   Hlavní řešitel: Rathouská Jana PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntéza a studium antiproliferačních účinků nových aroylhydrazonových chelátorů železa
Období: 01.01.2011 - 31.12.2013   Hlavní řešitel: Potůčková Eliška PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium transportu receptorově specifických peptidů v ledvinách in vitro
Období: 01.01.2011 - 31.12.2013   Hlavní řešitel: Volková Marie PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Sledování vlivu cholesterolu a atorvastatinu na expresi a aktivaci endoglin/Smad dependentní kaskády u endoteliálních a makrofágových buněčných linií.
Období: 01.01.2011 - 31.12.2013   Hlavní řešitel: Zemánková Lenka Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studie HILIC separačního mechanismu a vlivu složení mobilní fáze na retenci a selektivitu
Období: 01.01.2011 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Tomšíková Helena Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vývoj citlivé elektroforetické metody pro stanovení 8-hydroxy-2´-deoxyguanosinu v moči
Období: 01.01.2011 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Široká Jitka Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium role proteinů obsahujících tetratrikopeptidovou doménu v mechanismu virulence intracelulárního patogena Francisella tularensis
Období: 01.01.2011 - 31.12.2013   Hlavní řešitel: Daňková Věra RNDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium mechanismů ledvinného membránového transportu antivirotik in vitro s využitím buněčných modelů
Období: 01.01.2011 - 31.12.2013   Hlavní řešitel: Ramos Mandíková Jana PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Výzkum lyofilizovaných tablet pro alergenové vakcíny
Období: 01.01.2011 - 31.12.2015   Hlavní řešitel: Moša Marek RNDr., Ph.D. -

Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví
Období: 01.01.2011 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Vinšová Jarmila prof. RNDr., CSc. - Katedra organické a bioorganické chemie

Syntéza a studium strukturních závislostí ceramidů v kůži a látek s nimi interagujících
Období: 01.01.2011 - 31.12.2013   Hlavní řešitel: Vávrová Kateřina prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Senzory ze skupiny azaftalocyaninů emitující v červené oblasti spektra založené na fotoindukovaném přenosu náboje
Období: 01.01.2011 - 31.12.2013   Hlavní řešitel: Zimčík Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS