Granty a projekty

Projekty zahájené v roce 2010

Kontrola jakosti léčivých přípravků, vývoj a validace kontrolních metod I.
Období: 05.11.2010 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Kontrola jakosti léčivých přípravků, vývoj a validace kontrolních metod I.
Období: 05.11.2010 - 31.12.2222   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Moderní bioanalytický přístup k interdisciplinárnímu výzkumu bisdioxopiperazinových kardioprotektiv
Období: 01.03.2010 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Štěrbová Petra doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Vývoj nových perspektivních antituberkulotik a jejich proléčiv aktivních vůči multirezistentním kmenům
Období: 01.01.2010 - 31.12.2011   Hlavní řešitel: Vinšová Jarmila prof. RNDr., CSc. - Katedra organické a bioorganické chemie

Konstrukce buněčných modelů odvozených od hepatocytů pro preklinické testování léčiv
Období: 01.01.2010 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Dvořák Zdeněk doc. RNDr., Ph.D. -

Studium látek přírodního původu perspektivních v prevenci a léčbě civilizačních onemocnění
Období: 01.01.2010 - 31.12.2010   Hlavní řešitel: Spilková Jiřina doc. RNDr., CSc. - Katedra farmakognozie

Komplexní studium interakce léčiv s biologickými systémy na úrovni molekulární, buněčné i celotělové
Období: 01.01.2010 - 31.12.2010   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Analýza faktorů ovlivňující terapeutickou hodnotu léčiva a její ovlivnění politickými, managerskými a ekonomickými opatřeními v současnosti a v historii
Období: 01.01.2010 - 31.12.2010   Hlavní řešitel: Vlček Jiří prof. RNDr., CSc. - Katedra sociální a klinické farmacie

Cílený vývoj, analýza a technologie nových antiinfektiv a antineoplastik
Období: 01.01.2010 - 31.12.2010   Hlavní řešitel: Pour Milan prof. RNDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Studium potenciálních antiaterogenních účinků Spiruliny platensis u experimentálních myších modelů aterosklerózy
Období: 01.01.2010 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Stráský Zbyněk Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Sledování vlivu statinů na metabolismus cholesterolu a lipoproteinů u myších modelů aterosklerózy
Období: 01.01.2010 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Slanařová Martina Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntéza nových salicylanilidových proléčiv s potenciální antibakteriální a antifungální aktivitou
Období: 01.01.2010 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Drobík Rychtarčíková Zuzana Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Charakterizace nové lidské mikrosomální karbonylreduktasy a její role v metabolismu xenobiotik
Období: 01.01.2010 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Navrátilová Hana PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Bioanalytická studie osudu nových thiosemikarbazonových antineoplastik v organismu
Období: 01.01.2010 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Šesták Vít PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Lokalizace a funkce transportéru organických kationtů 3 (OCT 3) v potkaní placentě
Období: 01.01.2010 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Ahmadimoghaddam Davoud Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Substrátová a funkční analýza virulenčního faktoru DsbA u gram-negativní patogenní bakterie Francisella tularensis
Období: 01.01.2010 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Schmidt Monika Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Konjugáty ftalocyaninů a azaftalocyaninů pro fotodynamickou terapii připravené pomocí "click" chemie
Období: 01.01.2010 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Cidlina Antonín PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntéza ftalocyaninových barviv a studie jejich využití při zhášení fluorescence
Období: 01.01.2010 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Váchová Lenka PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Analýza lékových problémů na JIP ve Fakultní nemocnici Hradec Králové
Období: 01.01.2010 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Machotka Ondřej Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Příprava cytostatických ?-alkyliden ? a ?-laktamů s využitím organokovových katalytických procesů
Období: 01.01.2010 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Krenk Ondřej Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntéza a vlastnosti selenových analogů sirných antituberkulotik
Období: 01.01.2010 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Karabanovich Galina Ing., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Chirální chinazolinové alkaloidy: potenciální prototypy nových antiastmatik a organokatalyzátorů
Období: 01.01.2010 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Pour Milan prof. RNDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Radioaktivně značené neuropeptidy cílené pro diagnostiku a terapii nádorů
Období: 01.01.2010 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Lázníček Milan prof. PharmDr. Ing., CSc. - Katedra farmakologie a toxikologie

Vývoj lékové rezistence u helmintů - možné mechanismy a obrana
Období: 01.01.2010 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Skálová Lenka prof. RNDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS