Granty a projekty

Projekty zahájené v roce 2009

Aplikace moderních technologií úpravy biologických vzorků před chromatografickou analýzou
Období: 01.01.2009 - 31.12.2011   Hlavní řešitel: Plíšek Jiří RNDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Kardiotoxicita antracyklinových cytostatik: Studium molekulárních mechanizmů kardioprotekce pomocí dexrazoxanu; syntéza a úvodní farmakologické hodnocení jeho nových analogů
Období: 01.01.2009 - 31.12.2011   Hlavní řešitel: Jirkovská Anna PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vývoj metodiky sekvenční injekční chromatografie pro stanovení vícesložkových léčivých přípravků
Období: 01.01.2009 - 31.12.2011   Hlavní řešitel: Koblová Petra Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Sekundární metabolity rostlin z podtříd Magnoliidae, Ranunculidae, Cornidae a Lamiidae ovlivňující aktivitu lidských cholinesteras in vitro jako příspěvek ke studiu Alzheimerovy choroby: bio-guided isolation strategy.
Období: 01.01.2009 - 31.12.2011   Hlavní řešitel: Chlebek Jakub doc. PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntéza biskvarterních inhibitorů acetylcholinesterasy jako potenciálních léčiv Myasthenia gravis
Období: 01.01.2009 - 31.12.2011   Hlavní řešitel: Švarcová Markéta Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vzájemné ovlivnění signálních kaskád arylhydrokarbonového a glukokortikoidního receptoru při regulaci placentárního cytochromu CYP1A1 s ohledem na perinatální toxikologii.
Období: 01.01.2009 - 31.12.2011   Hlavní řešitel: Stejskalová Lucie Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium interakcí inhibitorů CDKs s ABCG2 (BCRP) lékovým transportérem
Období: 01.01.2009 - 31.12.2011   Hlavní řešitel: Hofman Jakub doc. RNDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vývoj a validace elektroforetických metod pro separaci a stanovení farmaceuticky významných kvarterních amoniových bazí
Období: 01.01.2009 - 31.12.2010   Hlavní řešitel: Michalíková Klára PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium nových potenciálních antituberkulotik odvozených od pyrazinu
Období: 01.01.2009 - 31.12.2011   Hlavní řešitel: Zitko Jan doc. PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vysoce účinná potenciání antituberkulotika o novém mechanismu účinku
Období: 01.01.2009 - 31.12.2010   Hlavní řešitel: Novotná Eva RNDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Analytická studie významu hydrazonových metabolitů při intoxikace isoniazidem
Období: 01.01.2009 - 31.12.2010   Hlavní řešitel: Gladziszová Marcela Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Mechanismy membránového transportu radionuklidy značených derivátů somatostatinu a dimerkaptosukcinátu
Období: 01.01.2009 - 31.12.2011   Hlavní řešitel: Nový Zbyněk PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS