Granty a projekty

Projekty zahájené v roce 2008

Izolace a charakterizace nové lidské jaterní mikrosomální karbonylreduktasy účastnící se metabolismu xenobiotik
Období: 01.01.2008 - 31.12.2010   Hlavní řešitel: Skarka Adam PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium mechanizmů ovlivnění transkripční regulace P-glykoproteinového transportéru kyselinou valproovou s ohledem na klinické důsledky ve farmakoterapii a chemoterapii.
Období: 01.01.2008 - 31.12.2010   Hlavní řešitel: Bitman Michal Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Výzkum role volného nitrobuněčného železa v patofyziologii katecholaminové kardiotoxicity a možností farmakologické kardioprotekce
Období: 01.01.2008 - 31.12.2010   Hlavní řešitel: Hašková Pavlína RNDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Preformulace a formulace biodegradabilních přípravků
Období: 01.01.2008 - 31.12.2009   Hlavní řešitel: Seidlová Marie PharmDr. Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

UPLC S HMOTNOSTNĚ SPEKTROMETRICKOU DETEKCÍ V ANALÝZE LÁTEK S ANTIOXIDAČNÍ AKTIVITOU
Období: 01.01.2008 - 31.12.2009   Hlavní řešitel: Spáčil Zdeněk PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium exprese a funkce endoglinu v experimentální aterogenezi.
Období: 01.01.2008 - 31.12.2010   Hlavní řešitel: Zemánková Lenka Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Knoevenagelova kondenzace katalyzovaná Lewisovými kyselinami : optimalizace podmínek a cytotoxicita produktů
Období: 01.01.2008 - 31.12.2009   Hlavní řešitel: Vostatková Lucie PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Obrana parazitů proti působení antiparazitik: biotransformace anthelmintik motolicí kopinatou (Dicrocoelium dendriticum)
Období: 01.01.2008 - 31.12.2009   Hlavní řešitel: Vokřál Ivan PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Radioaktivní značení biologicky aktivních sloučenin, kontrola jejich kvality a analýza jejich metabolitů pro farmakokinetické studie
Období: 01.01.2008 - 31.12.2010   Hlavní řešitel: Biricová Veronika Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS