Granty a projekty

Projekty zahájené v roce 2007

Syntéza nových sirných derivátů pyridinu s antimykobakteriální aktivitou
Období: 01.01.2007 - 31.12.2008   Hlavní řešitel: Herzigová Petra Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium regulačních mechanizmů eliminace léčiv během jaterního poškození
Období: 01.01.2007 - 31.12.2008   Hlavní řešitel: Doleželová Eva PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Deriváty transkarbamu 12 jako akceleranty transdermální permeace: studie mechanismu účinku.
Období: 01.01.2007 - 31.12.2009   Hlavní řešitel: Novotný Michal Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

STUDIUM VLIVU FENOLICKÝCH LÁTEK NA MODEL ISCHEMICKO-REPERFÚZNÍHO POŠKOZENÍ MYOKARDU SE ZŘETELEM K JEJICH ŽELEZO-CHELATAČNÍ A ANTIAGREGAČNÍ AKTIVITĚ: IN VITRO A IN VIVO STUDIE
Období: 01.01.2007 - 31.12.2009   Hlavní řešitel: Macáková Kateřina doc. Ing., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vývoj kapilárních elektroforetických metod pro analýzu farmaceuticky významných látek
Období: 01.01.2007 - 31.12.2008   Hlavní řešitel: Honegr Jan PharmDr. Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Chemiluminiscenční stanovení vybraných léčiv metodou sekvenční injekční analýzy
Období: 01.01.2007 - 31.12.2008   Hlavní řešitel: Smutek Jiří Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Bariéry v managementu osteoporotických zlomenin na úrovni praktických lékařů
Období: 01.01.2007 - 31.12.2009   Hlavní řešitel: Blažková Šárka Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Použití primárních kultur placentárního cytotrofoblastu při studiu funkce vybraných nukleárních receptorů.
Období: 01.01.2007 - 31.12.2008   Hlavní řešitel: Pospěchová Kateřina Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Deriváty aminokyselin jako analoga ceramidů modulující bariérovou funkci kůže
Období: 01.01.2007 - 31.12.2009   Hlavní řešitel: Janůšová Barbora Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntéza asymetrických derivátů tetrapyrazinoporfyrazinů a jejich použití jako „dark quenchers“
Období: 01.01.2007 - 31.12.2009   Hlavní řešitel: Nováková Veronika doc. PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Modelování a syntéza proléčiv antituberkuloticky aktivních sloučenin
Období: 01.01.2007 - 31.12.2009   Hlavní řešitel: Vavříková Eva Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Hodnocení cytotoxické,antiprotozoální a antioxidační aktivity sekundárních metabolitů vybraných rostlinných druhů
Období: 01.01.2007 - 31.12.2008   Hlavní řešitel: Bílek Tomáš PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Aplikace nových technologií v kapalinové chromatografii (HPLC) pro využití v klinickém výzkumu a praxi
Období: 01.01.2007 - 31.12.2009   Hlavní řešitel: Kujovská Krčmová Lenka doc. RNDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

ROZŠÍŘENÁ STUDIE VLIVU CHELÁTORŮ ŽELEZA U MODELU AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU
Období: 01.01.2007 - 31.12.2009   Hlavní řešitel: Bobrovová Zuzana Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Význam efluxních transportérů v placentě pro ochranu a detoxikaci plodu
Období: 01.01.2007 - 31.12.2009   Hlavní řešitel: Hahnová Lenka Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vývoj nových kardioprotektivních chelátorů železa – Syntéza, farmakologické a bioanalytické hodnocení
Období: 01.01.2007 - 31.12.2009   Hlavní řešitel: Potůčková Eliška PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntéza antimikrobiálně aktivních anilidů, jejich sirných a cyklických analogů
Období: 01.01.2007 - 31.12.2009   Hlavní řešitel: Kozic Ján Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS