Granty a projekty

Vývoj nových perspektivních antituberkulotik a jejich proléčiv aktivních vůči multirezistentním kmenům

Cílem projektu je modelování, syntéza a biologické hodnocení in vitro nových antituberkuloticky aktivních léčiv a jejich prodrug forem, hledání nových mechanismů účinku, aby splňovaly požadovaná kriteria (aktivitu, minimální multilékovou rezistenci, co nejméně vedlejších účinků a vysoký index selektivity).

Číslo: MEB091034

Období: 01.01.2010 - 31.12.2011

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - KONTAKT

Hlavní řešitel: Vinšová Jarmila prof. RNDr., CSc. - Katedra organické a bioorganické chemie

Celkový objem financí:

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. - Katedra organické a bioorganické chemie, FaF HK

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS