Granty a projekty

Rizika cirkulace veterinárních léčiv v životním prostředí.

Číslo: QK22020371

Období: 01.01.2022 - 31.12.2024

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství - Program aplikovaného výzkumu ZEMĚ

Hlavní řešitel: Podlipná Radka RNDr., Ph.D. -

Celkový objem financí:

Interní řešitelé

Spoluřešitel: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. - Katedra biochemických věd, FaF HK

Externí řešitelé

Hlavní řešitel: RNDr. Radka Podlipná, Ph.D. - ÚEB AVČR

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS