Granty a projekty

Moderní preanalýza jako nástroj pro řešení komplikací při stanovení vitamínu K

Stanovení vitamínu K, který hraje významnou roli v lidském organismu, je výzvou v mnoha aspektech bioanalýzy. Přestože vitamín K není v současné době zatím běžně analyzován. Informace o jeho koncentraci v lidském těle jsou zásadní převážně z hlediska možných projevů souvisejících s jeho nedostatkem. V analýze tohoto vitamínu je častým problémem detekovat jeho nízké koncentrace, které se pohybují v řádech maximálně jednotek nmol/l, což je oproti jiným lipofilním vitamínům velmi malé množství. Kromě nízké koncentrace se zde vyskytují překážky, jako je vysoká fotosenzitivita vitamínu, výskyt interferencí pocházejících z matrice a ulpívání vitamínu na plastových a skleněných površích. Jedním z řešení, jak umožnit stanovení jednotlivých forem vitamínu K, je použití vhodné přípravy vzorku. Nicméně i moderní selektivní a citlivé technologie typu hmotnostní spektrometrie se neobejdou bez vícekrokové, časově, ekonomicky i ekologicky náročné úpravy vzorku. Právě zde se nabízí příležitost uplatnění nových moderních trendů, které by zkrátily a zjednodušily celý proces s důrazem na zpracování velkého počtu vzorků a se snahou orientovat se na ekologičtější postupy. Projekt by umožnil vznik jednoduché techniky přípravy vzorku, která se z hlediska efektivity vyrovná, či dokonce předčí starší konvenční metody.

Číslo: GAUK360221

Období: 01.01.2021 - 31.12.2022

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Turoňová Dorota Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 493 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Kristýna Mrštná - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Hlavní řešitel: Mgr. Dorota Turoňová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Kristýna Mrštná - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Dorota Turoňová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS