Granty a projekty

Změny v expresi a aktivitě detoxikačních enzymů při nealkoholové tukové chorobě jater

Biotransformační a antioxidační enzymy, označované souhrnně jako enzymy detoxikační, hrají významnou roli v metabolismu a účinku léčiv a jiných xenobiotik. Tyto enzymy jsou syntetizovány hlavně v játrech. Chronická jaterní onemocnění, mezi která patří i nealkoholická steatohepatitida (NAFLD), mohou způsobit změny v expresi a aktivitě detoxikačních jaterních enzymů, což může zásadně ovlivnit metabolismus a účinky léčiv a jiných xenobiotik a přispívat k rozvoji jejich nežádoucích či škodlivých účinků. I když je prevalence NAFLD vysoká, chybí dostatečné informace o jejím vlivu na konkrétní detoxikační enzymy. Předkládaný projekt si proto klade za cíl objasnit změny v expresi (mRNA, protein) a aktivitě biotransformačních a antioxidačních enzymů, které jsou vyvolány rozvojem NAFLD v jaterních buňkách. V experimentech in vitro využijeme myší jaterní sferoidy a precizní jaterní řezy, v experimentech in vivo pak myši s navozenou NAFLD speciální dietou. U detoxikačních enzymů, u kterých najdeme signifikantní změnu v expresi či aktivitě, najdeme následně v bioinformatických databázích molekuly miRNA, které se podílejí na jejich regulaci. Dalším cílem tohoto projektu bude sledovat změny v expresi vybraných miRNA a experimentálně potvrdit jejich interakce s určitými detoxikačními enzymy.

Číslo: GAUK240121

Období: 01.01.2021 - 31.12.2023

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Svobodová Gabriela Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 557 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Gabriela Svobodová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Bc. Tereza Vojtěchová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Ehiofomwan Ameze Omwanghe, M.Sc. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS