Granty a projekty

Prevence proliferace leukemických buněk prostřednictvím inhibice AKR1C3 inhibitory tyrosinkinasy.

Farmakokinetická rezistence na léky je vážnou překážkou, která se objevuje během chemoterapie maligních onemocnění. Standardem v léčbě maligních onemocnění je využití antracyklinových chemoterapeutických přípravků. V klinické praxi jsou antracykliny hojně využívány, avšak mají vysoké kardiotoxické účinky, které omezují jejich dávkování a zároveň na ně velmi rychle vzniká buněčná rezistence. Jednou z hlavních příčin vzniku rezistence je redukce antracyklinu na příslušný méně účinný alkoholový derivát, čímž dochází ke snížení cytotoxického účinku. Do této redukce jsou zapojeny karbonyl redukující enzymy z nadrodin aldo-ketoreduktáz (AKR) a dehydrogenáz/reduktáz s krátkým řetězcem (SDR). Jednou z možností ke zvýšení účinku antracyklinových chemoterapeutik a zároveň snížení jejich kardiotoxických účinků je využití inhibitorů antracyklinreduktáz. Nedávné studie prokázaly schopnost některý inhibitorů tyrosinkináz (TKi) inhibovat karbonyl redukující enzymy podílející se na přeměně antracyklinů, čímž došlo ke zvýšení senzitivity maligních buněk. Předběžné experimenty provedené na pracovišti poukazují na schopnost vybraných TKi inhibovat karbonyl redukující enzymy (AKR1C3, AKR1B10). Cílem projektu je zkoumat interakci vybraných TKi s karbonyl redukujícími enzymy a jejich vliv v kombinaci s antracykliny na viabilitu buněčných linií.

Číslo: GAUK315221

Období: 01.01.2021 - 31.12.2023

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Čermáková Lucie Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 589 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Lucie Čermáková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Lenka Laštovičková - Univerzita Karlova,
Spoluřešitel: Nikola Lebeková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Tereza Staňková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS