Granty a projekty

Návrh, příprava a biologické hodnocení nových antimikrobních sloučenin odvozených od inhibitorů aminoacyl-tRNA syntetáz

Summary: This project proposes design and synthesize novel 3-substitutedpyrazine-2-carboxamides and evaluate their biological activity on various bacterial and mycobacterial strains and fungi. The title compounds will also be tested for in vitro cytotoxicity on human cell lines (e.g. HepG2). Results from this project will deduce structure-activity relations and optimize substitutions of preparing compounds. The interactions of the active compounds with human, bacterial and mycobacterial aaRSs will be studied in silico for ligand interactions.

Číslo: GAUK349721

Období: 01.01.2021 - 31.12.2023

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Pallabothula Vinod Sukanth Kumar - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 451 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Vinod Sukanth Kumar Pallabothula - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Marek Kerda - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Nechirwan Taimur Abdalrahman, B.Sc. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mária Krutáková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: doc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS