Granty a projekty

Komplexní vývoj separační metody pro výzkum katecholaminů v placentě

Placenta je orgán, který během těhotenství zastává řadu důležitých funkcí, jež mají vliv na vývoj plodu. Vedle transportní funkce je nutno vyzdvihnout především funkci regulační, biosyntetickou a biodegradační. Vzhledem k nedávno objeveným mechanismům ovlivňujícím hladinu serotoninu v placentární tkáni během těhotenství vyvstávají nové otázky. Například zda ovlivnění koncentrací dalších důležitých neurotransmiterů nemá vliv na vývoj plodu. Tento projekt je zaměřen na vývoj a validaci metody (HPLC) pro stanovení katecholaminů a jejich prekurzorů, jakožto látek, jež by mohly ovlivnit vývoj plodu. Vzhledem k povaze daných sloučenin je jejich stanovení výzvou. Vývoj metody bude zahrnovat optimalizaci experimentálních podmínek pro účinnou separaci i citlivou detekci a dále úpravu relativně nových biologických matric jako například perfuzátů placenty, placentárních homogenátů a placentárních explantátů. Validovaná metoda bude aplikována na analýzu vzorků z pilotních experimentů.

Číslo: GAUK349521

Období: 01.01.2021 - 31.12.2023

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Heblík Daniel Ing. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 517 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Ing. Daniel Heblík - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Michaela Gieslerová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Andrej Tibenský - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Veronika Váchalová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. - Univerzita Karlova,
Spoluřešitel: Gabriela Licková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS