Granty a projekty

Testování potenciálních nových protidestičkových léčiv za využití metabolitů přírodních fenolických látek jako templátů

Flavonoidy mají podle dostupných publikací příznivé kardiovaskulární účinky, mezi které se řadí i protidestičková aktivita. Provedené studie ale obecně nezohledňují jejich nízkou biodostupnost po p.o. podání a metabolismus vedoucí k celé řadě metabolitů, např. malých fenolických látek. Naše skupina ukázala, že tyto metabolity mohou být zodpovědné za podstatnou část jejich protidestičkových účinků. Cíli tohoto projektu bude: a) otestovat blízké strukturní deriváty dihydroxybenzenu za cílem stanovení závislosti struktura-účinek, b) pokračovat ve studiu vlivu zatím neotestovaných flavonoidních metabolitů, včetně jejich konjugátů. V případě účinných látek bude dále analyzován jejich mechanismus účinku na funkční úrovni, a ověřen jejich účinek na in vivo úrovni vaječného modelu kuřecího srdce. Řešitelský tým je tvořen 3 postgraduálními studenty, a 3 mladými vědeckými pracovníky. Předchozí pravidelná publikační aktivita výzkumné skupiny v této oblasti je zárukou úspěšného splnění žádaného grantového úkolu.

Číslo: GAUK1322120

Období: 01.01.2020 - 31.12.2022

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Hrubša Marcel Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 813 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Marcel Hrubša, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Patricia Alexandra Alves Dias - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mst. Shamima Parvin, M.Sc. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D. - Univerzita Karlova,
Spoluřešitel: doc. Ing. Kateřina Macáková, Ph.D. - Univerzita Karlova,
Školitel: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS