Granty a projekty

Studium ledvinných transportních systémů pro léčiva in vitro

Navrhovaný projekt je zaměřen na in vitro studium interakcí vývojových a používaných léčiv s významnými membránovými transportními systémy lokalizovanými v lidských ledvinách, které mají v organismu zásadní význam pro ledvinnou exkreci xenobiotik. Studie zahrnuje posouzení interakce vybraných látek se dvěma transportními ledvinnými systémy, které jsou odpovědné za přenos xenobiotik do buněk proximálních tubulů. První je transportér pro organické kationty typu 2 (OCT2), který je v ledvinách významně exprimován a je odpovědný za přenos léčiv typu slabých bází z krve do tubulárních buněk. Jednou z látek nově popsaných jako substrát tohoto přenašeče je morfin. Cílem studie bude posoudit možné interakce se známými lékovými inhibitory tohoto systému, které mohou být podávány současně s morfinem a ovlivnit tak jeho ledvinnou exkreci. Experimenty budou založeny na využití buněčného modelu s nadměrnou expresí lidského OCT2. Druhým zkoumaným ledvinným transportním systémem bude megalin (LRP2), který je typicky exprimován v ledvinách a podílí se významně na reabsorpci větších molekul z moči do tubulů. Pro tento transportní mechanismus zatím neexistují rutinní buněčné modely. Proto je v tomto případě plánováno zavedení originálního knockoutovaného buněčného modelu s využitím metody CRISPR/Cas9. V případě megalinu bude studium zaměřeno na modelové peptidy, které se v tubulech mohou kumulovat, s cílem prokázat účast LRP2 na tomto procesu a posoudit jeho ovlivnění inhibitory LRP2.

Číslo: GAUK150120

Období: 01.01.2020 - 31.12.2022

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Ďurinová Anna PharmDr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 868 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Anna Ďurinová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Hlavní řešitel: PharmDr. Aneta Hornová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Zuzana Halamová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Zdeňka Krajníková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Michaela Mužíková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Rajamanikkam Kamaraj - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Lucie Smutná, Ph.D. - Univerzita Karlova,
Spoluřešitel: PharmDr. Anna Ďurinová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS