Granty a projekty

Štúdium biotransformácie reaktívnych seskviterpénov a ich vplyvu na proteóm ľudských pečeňových buniek

Seskviterpény a seskviterpénové laktóny sú látky s veľmi sľubnou biologickou aktivitou in vitro, ich toxicita a reaktivita však nie je u človeka dostatočne preskúmaná. Práve pre ich značné protinádorové, protizápalové či antibakteriálne účinky sú tieto látky a rastliny obsahujúce tieto látky pravidelne využívané v alternatívnej a ľudovej medicíne a sú neodmysliteľnou súčasťou rôznych potravinových doplnkov a čajových zmesí. Aj napriek všeobecnej mienke o ich bezpečnosti nie sú akútne až fatálne pečeňové zlyhania po použití týchto prípravkov vzácnosťou. Predkladaný projekt si preto kladie za cieľ komplexne charakterizovať metabolizmus seskviterpénového laktónu helenalínu, ktorý nie je doteraz vôbec známy ani u človeka, ani u iného zvieracieho druhu. Projekt bude zameraný aj na charakterizáciu kinetických parametrov hlavných biotransformačných reakcií, na identifikáciu biotransformačných enzýmov podieľajúcich sa na tomto procese a vplyv študovanej látky na aktivitu týchto enzýmov. Ďalším cieľom predkladaného projektu je objasniť zmeny v proteóme ľudských pečeňových buniek po podaní helenalínu, alantolaktónu a germakrónu, teda dvoch seskviterpénových laktónov a jedného seskviterpénu bez laktónovej skupiny, a odhaliť mechanizmus ich možného hepatotoxického pôsobenia. Získané výsledky sú dôležité pre posúdenie rizík pri užívaní produktov s obsahom týchto rastlinných látok, odhalenie liekových interakcií a potenciálnych kontraindikácii.

Číslo: GAUK1302120

Období: 01.01.2020 - 31.12.2022

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Šadibolová Michaela Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 700 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Michaela Šadibolová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Gabriela Svobodová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Tomáš Zárybnický, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Martin Hupák - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Ehiofomwan Ameze Omwanghe, M.Sc. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS