Granty a projekty

UHPLC-MS v štúdiu mechanizmu kardiotoxického pôsobenia antracyklínov a vo vývoji nových kardioprotektív

Kardiotoxicita je bohužiaľ veľmi častým nežiadúcim účinkom mnohých liečiv. Platí to aj v prípade veľmi užívaných cytostatík - antracyklínov, u ktorých samotný mechanizmus vzniku toxicity nie je úplne jasný. Jednou z naznačovaných príčin by mohla byť kumulácia a toxické pôsobenie redukovaných metabolitov antracyklínov v myokarde. Tento projekt sa najprv zameria na vývoj a validáciu bioanalytickej metódy (UHPLC-MS) pre stanovenie daunorubicínu a jeho metabolitu (daunorubicinolu) v plazme a myokarde s cieľom analyzovať vzorky odobrané z relevantného modelu chronickej ANT-toxicity u králika, čo dovolí študovať možný vplyv kumulácie daunorubicinolu v myokarde na rozvoj toxicity. V ďalšej časti projektu bude venovaná pozornosť vývoju bioanalytickej metódy pre analýzu novovyvíjaného kardioprotektíva na ochranu proti antracyklínovej toxicite. Metóda bude aplikovaná na analýzu vzoriek z in vivo experimentov zameraných na štúdium osudu liečiva v organizme, hlavne na analkýzu pri súčasnom podaní s antracyklínom.

Číslo: GAUK1204120

Období: 01.01.2020 - 31.12.2022

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Reguli Adam Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 691 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Júlia Kocúrová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Hlavní řešitel: Mgr. Adam Reguli - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Paulína Hatoková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Adam Reguli - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS