Granty a projekty

Příprava substituovaných poly[n]dendralenů iterativní Pd katalýzou

Projekt se zabývá metodikou přípravy vyšších [n]dendralenů (n = počet cross-konjugovaných dvojných vazeb) s více než třemi násobnými vazbami s primárně elektron-odtahujícími funkčními skupinami (estery, ketony). Dále bude studováno jejich využití pro přípravu složitých polycyklických sloučenin pomocí cykloadičních reakcí (Diels-Alderovy reakce), které mohou dendraleny poskytovat podle počtu cross-konjugovaných dvojných vazeb (maximální teoretický počet cykloadičních reakcí pro jednoduché dendraleny se rovná n-1).

Číslo: GAUK944120

Období: 01.01.2020 - 31.12.2022

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Kadaník Michal Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 772 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Michal Kadaník - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc. - Univerzita Karlova,
Spoluřešitel: Mona Abo El Dahabová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Marie Štemberová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Rastislav Antal - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Petr Makaj - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS