Granty a projekty

Syntéza a studium vlivu ? hydroxylovaných ceramidů, volných i vázaných v korneocytální lipidové obálce, na bariérovou funkci kůže

Bariérová funkce kůže je zabezpečena zejména její nejsvrchnější vrstvou, zvanou stratum corneum (SC), která chrání lidský organismus před vnějším prostředím a zároveň brání ztrátám endogenních látek a vody. Lipidová matrix SC je složena z ekvimolární směsi ceramidů (Cer), volných mastných kyselin a cholesterolu, což je esenciální pro život savců na souši. Změny ve složení lipidů provází různá kožní onemocnění, jako je atopická dermatitida nebo psoriáza, pro které je charakteristická snížená bariérová funkce kůže. Cer se ve SC nacházejí ve volné formě nebo kovalentně navázané pomocí své ?-hydroxylové skupiny na membránové proteiny korneocytů (korneocytální obálku), čímž vytvářejí tzv. první lamelu, která je nezbytná pro uspořádání dalších vrstev lipidů v extracelulární matrix. Cílem tohoto projektu je příprava všech čtyř podtříd ? hydroxylovaných lidských kožních Cer a prozkoumání jejich vlivu na permeabilitu kožní bariéry prostřednictvím modelových lipidových membrán. Dále se zaměříme na přípravu nanočástic na bázi silikagelu nebo dendrimeru, s kovalentně navázanými ? hydroxylovanými Cer, které budou simulovat lidské korneocyty včetně korneocytální lipidové obálky. Tyto nanočástice budou použity pro přípravu komplexních lipidových membrán, sloužících jako model pro další zkoumání zdravé/poškozené lidské kožní bariéry. Připravené ?-hydroxylované Cer rovněž poslouží ke zdokonalení HPTLC analýzy kovalentně vázaných lidských Cer izolovaných z lidského SC.

Číslo: GAUK1194119

Období: 01.01.2019 - 31.12.2021

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Ondrejčeková Veronika Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 822 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Veronika Ondrejčeková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Juraj Kavuljak - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Richard Župina - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Pavlína Chladová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Linda Svatošová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Eliška Voláková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Denisa Houšková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Eleni Panoutsopoulou - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Adam Majcher - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Adam Hošek - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Dr. Georgios Paraskevopoulos, Ph.D. - Univerzita Karlova,
Spoluřešitel: PharmDr. Lukáš Opálka, Ph.D. - Univerzita Karlova,
Spoluřešitel: Tomáš Havrišák - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS