Granty a projekty

Polysubstituované pyranóny: prekurzory heterodendralénov a ortokondenzovaných heterocyklov

V rámci tohto projektu sa zameriame na optimalizáciu podmienok prípravy polysubstituovaných pyranónov, fixujúcich vo svojej molekule prostrednú dvojitú väzbu zo štruktúry [3]dendralénu. Tieto látky budú ďalej vystupovať ako prekurzory nových heterodendralénov a radialénov. Druhá časť projektu bude venovaná skríningu reaktivity týchto nami pripravený látok, najmä v Diels-Alderových cykloadíciach. Štruktúry týchto látok by mali umožniť viacnásobnú cykloadíciu, ktorá bude viesť k vzniku nových ortokondenzovaných heterocyklov. Vychádzajúc zo štrutkúry bude preskúmaná aj možnosť de novo syntézy rôzne substituovaných kumarínových derivátov s potenciálnymi biologickými účinkami.

Číslo: GAUK1348119

Období: 01.01.2019 - 31.12.2021

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Antal Rastislav Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 819 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Rastislav Antal - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Eliška Voříšková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Zbyněk Brůža, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Michal Kadaník - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Petr Matouš, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Zbyněk Brůža, Ph.D. - Univerzita Karlova,
Spoluřešitel: Stefanie Magela Perdomo, M.Sc. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc. - Univerzita Karlova,
Spoluřešitel: Mgr. Ondřej Kratochvíl - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS