Granty a projekty

Rozsáhlá analýza vlivu dlouhodobého kouření cigaret na lidskou kůži a možnosti její ochrany

Kouření cigaret má celou řadu negativních účinků na lidské zdraví a významně poškozuje i kůži, kde způsobuje změny ve struktuře a funkci epidermis i dermis. Obličej dlouhodobých kuřáků, tzv. smoker´s face, už je v literatuře zavedený pojem, který se vyznačuje předčasným stárnutím kůže, hlubokými vráskami, nažloutlým odstínem pleti a přítomností pigmentových skvrn. Jednou z významných změn je i poškození kožní bariéry, což může hrát úlohu v rozvoji některých kožních onemocnění. I přes často pozorovaný negativní efekt na kůži přesný mechanismus účinku není zcela znám. Hlavním cílem projektu je proto snaha o objasnění tohoto mechanismu stanovením změn v genové expresi ve vzorcích epidermis odebraných z vnitřního předloktí kuřáků v porovnání s nekuřáky a následném ověření nalezených změn. Vzhledem k výraznějším projevům poškození kůže u žen v porovnání s muži bude projekt zaměřen primárně na ženy. Ačkoliv kuřáci tvoří nezanedbatelnou skupinu populace, jejich kůže je v rámci dermatologie i kosmetického průmyslu zcela opomíjena. Z tohoto důvodu bude dalším cílem projektu nalézt možnosti ochrany kůže před negativním vlivem cigaretového kouře za pomoci vybraných kosmetických surovin. Pro tento účel bude vyvinut a charakterizován model využívající aplikaci cigaretového kouře na ex vivo kůže z prasečích ušních boltců, na kterém budou vybrané suroviny testovány a jejich účinky porovnávány.

Číslo: GAUK332119

Období: 01.01.2019 - 31.12.2021

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Hergesell Kristýna Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 843 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Kristýna Hergesell - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Ing. Matouš Čihák - 1. lékařská fakulta, 1.LF
Spoluřešitel: Mgr. Iva Dolečková, Ph.D. - Univerzita Karlova,
Spoluřešitel: PharmDr. Anna Paraskevopoulou, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS