Granty a projekty

Ovlivnění kardiovaskulárního systému bisfenoly – in vitro a in vivo studie

Člověk i životní prostředí jsou neustále vystaveny kontaktu s umělými hmotami. Ačkoli se obecně považují za inertní, uvolňuje se z nich celá řada biologicky aktivních chemikálií, které mohou ohrozit zdraví při akutním i chronickém kontaktu. Mezi takové látky patří i bisfenoly, které vykazují nežádoucí endokrinní aktivitu již ve velmi nízkých dávkách (jde o tzv. endokrinní disruptory), které odpovídají residuím nacházeným jak v životním prostředí, tak i tělech organismů včetně člověka. Expozice organismu bisfenoly vede k interferenci s intracelulárními receptory, a tím může ovlivnit fyziologické procesy. Existuje již celá řada studií ukazující na negativní vliv bisfenolu A (BPA), mj. na kardiovaskulární systém, tyto studie byly ale většinou provedeny ex vivo a nezohledňují tak farmakokinetické aspekty (zejména metabolismus). Bisfenol A je hromadně nahrazován jinými deriváty (např. bisfenol S) a takovéto výrobky označované jako bezpečnější (BPA free). Nicméně z řady studií vyplývá, že ani bisfenol S a ostatní deriváty nejsou prosté rizika pro zdraví. Cílem tohoto projektu bude proto studium nežádoucích účinků různých derivátů bisfenolu na kardiovaskulární systém po akutní i chronické expozici u potkanů. Součástí studie bude důkladná analýza interakcí řady bisfenolů s různými receptory, a zároveň ověření hypotézy schopnosti bisfenolů indukovat senescenci srdečních buněk in vitro.

Číslo: GAUK1484119

Období: 01.01.2019 - 31.12.2021

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Tvrdý Václav Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 897 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Václav Tvrdý - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Michaela Kreibichová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D. - Univerzita Karlova,
Spoluřešitel: Patricia Alexandra Alves Dias - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. - Univerzita Karlova,
Spoluřešitel: Kateřina Tomanová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Marcel Hrubša - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS