Granty a projekty

On-line extrakční techniky v kapalinové chromatografii s využitím moderních extrakčních sorbentů

Předkládaný projekt se bude zabývat testováním moderních extrakčních sorbentů na tuhé fázi (SPE) a jejich vhodnosti pro využití v kapalinové chromatografii (HPLC/UHPLC) pracující v systému přepínání kolon (on-line SPE). Projekt bude zaměřen na testování tří typů sorbentů: sorbenty s technologií pevného jádra (fused core), sorbenty s technologií molekulárně vtištěných polymerů (MIP), a sorbenty na bázi nanovlákenných polymerů. U této na první pohled nesourodé skupiny bude testována jejich vhodnost a funkčnost pro extrakci on-line v průtoku za vysokých tlaků v LC systému a jejich kompatibilita s následnou separací na chromatografických kolonách. Různé typy nanovlákenných polymerů, jejich kombinace s mikrovlákny, funkcionalizace a kombinace vhodných MIP s nanovlákny budou testovány pro vyhodnocení jejich extrakční účinnosti. Studium jejich kompatibility s následnou UHPLC separací (symetrie píků, rozmývání zón) bude dalším stěžejním cílem projektu. Komerční fused core předkolonky na bázi reverzních fází budou použity jako srovnávací sorbenty. Modelové analyty budou vybrány ze skupiny mykotoxinů, léčiv a pesticidů dle dostupnosti komerčních MIP. On-line SPE-HPLC je poměrně málo využívaná technika kvůli náročné optimalizaci současného extrakčního a separačního kroku, jejíž vyřešení pro různé sorbenty bude stěžejní pro tento projekt. Dále bude studována extrakční kapacita a živostnost sorbentů, reprodukovatelnost extrakce, vliv matrice na výtěžnost, a srovnání s off-line extrakcí.

Číslo: GAUK1134119

Období: 01.01.2019 - 31.12.2021

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Kholová Aneta Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 645 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Aneta Kholová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Hedvika Raabová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: RNDr. Pavlína Moravcová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS