Granty a projekty

Monitoring prospěšných látek v ovoci a jejich zpracovatelských produktech s ohledem na lidské zdraví a výživu dětí

Cíle předkládaného projektu: 1. Získat nové genotypy ovocných druhů s vyšší produktivitou a kvalitou produkce se zaměřením na vysoký obsah látek s antioxidační aktivitou prospěšných lidskému zdraví, s odolností k abiotickým a biotickým stresům, variabilitě počasí a změnám klimatu 2. Monitoring významných obsahových látek v plodech a zpracovatelských produktech u vybraných odrůd a nových perspektivních novošlechtění vybraných ovocných druhů pro využití v praxi 3. Optimalizovat metody kapalinové chromatografie pro detekci významných obsahových látek v plodech a produktech zpracování 4. Vyhodnotit benefiční účinek vybraného ovoce na lidské zdraví

Číslo: TJ01000151

Období: 01.09.2017 - 31.08.2019

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA (2017 - 2025)

Hlavní řešitel: Bílková Aneta RNDr. - Katedra analytické chemie

Celkový objem financí:

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: RNDr. Aneta Bílková - Katedra analytické chemie, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. - Katedra analytické chemie, FaF HK

Externí řešitelé

Spoluřešitel: Ing. Pavol Suran - VŠÚO

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS