Granty a projekty

Studium spojení superkritické fluidní chromatografie a hmotnostní spektrometrie

Studie se zabývá zatím nepříliš prozkoumanou problematikou ionizačních mechanismů v pozitivním i negativním módu ionizace elektrosprejem (ESI) při spojení superkritické fluidní chromatografie a hmotnostní spektrometrie. ESI je standardem pro analýzu širokého rozmezí látek v hmotnostní spektrometrii. Při SFC-MS se běžně využívá přídavné kapaliny sloužící k podpoře ionizace. Ta však může mít naprosto odlišný vliv na ionizaci v pozitivním či negativním módu. Nedostatek studií zabývající se vlivem chromatografických podmínek a této kapaliny na ESI ionizaci a nesourodost v doporučených optimalizačních postupech vyžaduje systematickou fundamentální studii s vhodně zvoleným setem analytů tak, aby bylo možno přiřadit změny v ionizaci ke změnám ve struktuře těchto látek. Záměrem tohoto projektu je optimalizace parametrů spojení UHPSFC-MS a zkoumání vlivu složení mobilní fáze a přídavné kapaliny na ionizaci a odezvu. Následně bude ověřena přenositelnost optimalizovaných podmínek mezi třemi různými SFC-MS platformami. Každá z nich obsahuje typ ESI iontového zdroje s mírně odlišným konstrukčním řešením. Změny v testovaných podmínkách se tudíž mohou na každé z těchto platforem projevit odlišně. Statistické vyhodnocení těchto dat by mohlo přispět k pochopení zákonitostí ionizace při spojení hmotnostního detektoru se superkritickou fluidní chromatografií, případně k nalezení optimálního složení přídavné kapaliny pro MS detekci s ohledem na vlastnosti separovaných látek.

Číslo: GAUK1828218

Období: 01.01.2018 - 31.12.2020

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Plachká Kateřina PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 673 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Kateřina Plachká, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Hlavní řešitel: Mgr. Taťána Gazárková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Taťána Gazárková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Pavel Jakubec - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS