Granty a projekty

Analýza a riešenie deplécie nutrientov v období gravidity ako prevencia častých patofyziologických symptómov

Existuje viacero zahraničných štúdií, ktoré sa zaoberali otázkou hodnotenia výživy počas tehotenstva. Nakoľko je výživa v jednotlivých oblastiach sveta odlišná a špecifická, je obtiažné zistené výsledky analogicky uplatniť v našich podmienkach. Tento projekt bude naväzovať na predchádzajúcu longitudinálnu štúdiu, v ktorej boli zistené deficity nutrientov. (Hronek, 2013) Cieľom tohto grantového projektu bude sledovať príjem nutrientov a tekutín a vyhodnotiť súčasné nutričné deficity u 30 českých žien (každá 3 merania) v období gravidity. Výsledky budú konfrontované s meraním energetickej potreby pomocou indirektnej kalorimetrie a hydratáciou tela spoločne s telesným zložením metódou bioimpedančnej spektroskopie (BIS). Okrem vyhodnotenia nutrície bude ďalším cieľom zo zistených výsledkov vytvoriť Minidotazník (MD)‚ ako nástroj rýchleho stanovenia deplécií a vypracovať Manuál základných nutričných doporučení (NM) pre praktickú aplikáciu v ambulanciách gynekológov, pôrodných asistentiek, farmaceutov v lekárni. Svojou aplikovateľnosťou v praxi podporia stabilizáciu gravidity, zvýšia pravdepodobnosť donosenia plodu do ideálneho termínu pôrodu a pomôžu predchádzať možným patologickým symptómom. Keďže v súčasnosti neexistuje nástroj pre jednoduché a rýchle stanovenie nutričných deficitov gravidných žien, MD a NM pomôžu odborníkom ako aj samotným ženám upraviť výživu, prípadne zvoliť správnu suplementáciu a tým zvýšiť prosperitu počas gestačného obdobia.

Číslo: GAUK1306218

Období: 01.01.2018 - 31.12.2020

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Najpaverová Simona PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 817 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Simona Najpaverová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Nikola Hanzalíková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Nikola Dubňanská - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Tereza Urbánková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Dana Flanderová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Nancy Mrózková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Věra Josková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: MUDr. Miroslav Gregor, Ph.D. - Univerzita Karlova,
Spoluřešitel: Jana Tkáčiková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Petra Bardová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Hana Handlová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Michal Klečka - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Daniela Uramová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. - Univerzita Karlova,
Spoluřešitel: Pavel Volavka - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Martina Kočvarová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Štěpánka Mesteková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Anna Rejmanová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D. - Univerzita Karlova,
Školitel: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS