Granty a projekty

Studium cytotoxické aktivity alkaloidů Zephyranthes citrina (Amaryllidaceae) a jejich polosyntetických derivátů

Projekt je experimentálního charakteru, charakteru základního výzkumu, se zaměřením na izolaci alkaloidů z rostliny Zephyranthes citrina a přípravu polosyntetických derivátů izolovaných látek za účelem rozšíření portfolia testovaných látek a objasnění vztahu struktura - biologická aktivita. Projekt se zabývá testováním přírodních látek a jejich polosyntetických derivátů primárně z hlediska jejich cytotoxicity, testováním na různé nádorové a leukemické buněčné linie, které se vyznačují svojí agresivitou, rychlým růstem, vysokou schopností invazivity a nízkou odpovědí na konvenční nádorovou léčbu (např. lymfoblastová leukemie Jurkat). Za účelem zjištění celkové toxicity, budou látky testovány i na vybrané zdravé a klidové buněčné linie. Deriváty přírodních látek budou připravovány systematicky, především z pohledu možného zvýšení protinádorové a další aktivity, již známých přírodních látek, které disponují touto biologickou vlastností. Cytotoxicky účinné látky budou podrobeny studiím objasňujícím jejich mechanismus účinku. Současně bude testován účinek těchto látek na liniích zdravých a klidových buněk za účelem zjištění selektivity účinku zkoumaných látek. Veškeré izolované látky a připravené deriváty budou testovány i na další biologické aktivity, které povedou k rozšíření znalosti o Amaryllidaceae alkaloidech a vytipování látek pro vývoj nových potenciálních léčiv. Projekt je experimentálního charakteru na rozhraní chemických, biologických a lékařských věd.

Číslo: GAUK178518

Období: 01.01.2018 - 31.12.2020

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Kohelová Eliška Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 847 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Eliška Kohelová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Kateřina Hradiská Breiterová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Jana Křoustková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: RNDr. Radim Havelek, Ph.D. - Univerzita Karlova,
Spoluřešitel: Mgr. Darja Koutová, Ph.D. - Lékařská fakulta v Hradci Králové, LFHK
Školitel: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS