Granty a projekty

Studium metabolických procesů u vybraných sekundárních metabolitů s potenciálním antihypertenzivním účinkem s využitím moderních analytických metod

Prvním záměrem tohoto projektu bude optimalizace mikroextrakčních technik µ-SPE-PT, µ-dSPE-PT a MEPS pro stanovení rutinu a jeho metabolitů a porovnat je s již vyvinutou SPE metodou. V druhém kroku se budou vyvíjet mikroextrakční techniky µ-SPE-PT, µ-dSPE-PT a MEPS pro stanovení rutinu, jeho metabolitů a také isoflavonoidů (tectorigenin, tectoridin a jejich metabolitů). Výsledky technik budou mezi sebou porovnány z hlediska výtěžnosti, selektivity, rychlosti, citlivosti, opakovatelnosti a matricových efektů. Dalším cílem bude hodnocení metabolitů v biologických vzorcích. Proto bude potřebné vyvinout analytickou metodu na HRMS přístroji, který bude vhodným nástrojem pro cílenou i necílenou analýzu. Snaha řešitelů bude identifikace známých i neznámých metabolitů v biologických vzorcích. Programy pro metabolické hodnocení pomohou řešitelům nejen při popisování nových metabolitů, ale také při statistickém zpracování metabolických dat. Zároveň s hodnocením metabolitů bude také ověřovaná farmakokinetika vybraných analytů v biologických vzorcích, což jsou také zásadní informace pro administraci flavonoidů a isoflavonoidů. Výsledky hodnocení metabolitů by mohly mít klinický význam při terapii kardiovaskulárních onemocnění.

Číslo: GAUK1574317

Období: 01.01.2017 - 31.12.2019

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Mitašík Lucia Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 684 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Lucia Mitašík - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Jakub Eduard Syřínek - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Jakub Pavlík, DiS. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Lenka Applová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS