Granty a projekty

Studium interakcí lidského enzymu DHRS7

Lidský enzym DHRS7 (SDR34C1) je člen nadrodiny enzymů dehydrogenáz/reduktáz s krátkým řetězcem (SDR). Patří mezi méně popsané SDR enzymy a je fylogeneticky příbuzný s enzymem 11ß-hydroxysteroiddehydrogenázou 1. Dosud byla DHRS7 studována pouze in vitro, kdy byla popsána její NADPH-dependentní reduktázová aktivita vůči karbonylové skupině některých důležitých endogenních sloučenin, jako je androstendion, kortizon, all-trans-retinal, a také xenobiotik (např. 1,2-naftochinon, NNK). Fyziologická role enzymu DHRS7 je zatím neznámá, ale v poslední době se objevují informace o možné úloze tohoto enzymu v řadě onemocnění, například v inzulínové rezistenci u člověka, či v rakovině prostaty. Cílem navrhovaného projektu je popsání sloučenin, s kterými enzym DHRS7 v buňkách interaguje, ať už se jedná o proteiny nebo substráty. Proteiny v buňce totiž nepracují samy, ale interagují a tvoří součást obrovského proteinového komplexu, který označujeme jako interaktom. Znalost některých substrátů a proteinových interakčních partnerů nám pomůže poodhalit zapojení DHRS7 do pochodů v buňkách a poukázat na možnou pato/fyziologickou funkci v lidském organismu.

Číslo: GAUK1506217

Období: 01.01.2017 - 31.12.2019

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Šubová Dominika Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 249 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Dominika Šubová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. RNDr. Lucie Zemanová, Ph.D. - Univerzita Karlova,
Spoluřešitel: PharmDr. Kateřina Hermanová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Kristýna Tesárková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS