Granty a projekty

Deriváty pyrazinkarboxylové kyseliny jako potenciální antituberkulotika

Summary Tuberculosis is a common infection that had been successfully treated with proper first line anti-TB drugs. Yet in the last few years, this curable infection has become a frequently deadly illness due to the raising issue of antimicrobial resistance (AMR). The serious issue of AMR has driven the efforts worldwide to find new therapeutic drugs Mycobacterium tuberculosis bacteria are sensitive to. Ongoing research area is the synthesis and evaluation of pyrazinamide derivatives as potential anti-mycobacterial drugs. This project will focus on the design, synthesis, and evaluation of three series of pyrazinamide derivatives; each series will consist of 10-15 compounds differing in their substituents. Souhrn Tuberkulóza je běžné infekce, které lze úspěšně léčit antituberkulotiky první linie. Přesto se v posledních letech stala tato léčitelná infekce smrtící nemocí díky narůstajícímu výskytu antimikrobiální rezistence (AMR). Proti výskytu AMR je zaměřeno celosvětové úsilí najít nová účinná léčiva proti Mycobacterium tuberculosis. Probíhající výzkum se týká rovněž syntézy a hodnocení derivátů pyrazinamidu jako potenciálních antimykobakteriálních léčiv. Předkládaný projekt se soustředí na design, syntézu a hodnocení tří řad derivátů pyrazinamidu; každá série se bude skládat z 10-15 sloučenin, lišících se od sebe substituenty.

Číslo: GAUK1572317

Období: 01.01.2017 - 31.12.2019

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Bouz Ghada Basem, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 609 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Ghada Basem Bouz, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Pavlína Niklová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Petr Šlechta - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Martin Juhás - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Ondřej Žák - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D. - Univerzita Karlova,
Spoluřešitel: Mgr. Sarah Bouz - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Marek Kerda - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS