Granty a projekty

Charakterizace lidských membránově vázaných proteinů z klastru 2 SDR nadrodiny

Široké spektrum fyziologických procesů v lidském organismu je regulováno retinoidy a steroidy, které fungují jako ligandy intracelulárních receptorů a jejich hladiny jsou proto striktně regulovány. Metabolismu těchto látek je proto věnována velká pozornost. I přes velkou snahu však není kompletní katalytický mechanismus této regulace zcela znám. Řada studií ukazuje, že na metabolismu a udržování homeostázy retinoidů a steroidů se podílí enzymy z nadrodiny dehydrogenáz/reduktáz s krátkým řetězcem (SDR). Lidské SDR proteiny patří mezi významnou skupinu enzymů hrající roli v řadě klíčových (pato)fyziologických procesů ale i detoxifikaci xenobiotik. Zhruba 30 % lidských zástupců, kam řadíme i proteiny DHRSX, DHRS12 a DHRS13, zůstává bez přiřazení biologické funkce. U lidských DHRSX a DHRS13 proteinů by mohla být jejich biologická funkce odhadována na základě fylogenetické podobnosti s retinoldehydrogenázami a příslušnosti k SDR7C podrodině stejně jako RDH11 nebo RDH12. Naopak DHRS12 patří do podrodiny SDR40C a fylogeneticky se zdá být podobná spíše 17ß-hydroxysteroiddehydrogenáze 7. V navrhovaném projektu chceme připravit rekombinantní formy těchto proteinů identifikovaných v lidském organismu a stanovit jejich základní biochemické vlastnosti (včetně exprese v lidských tkáních na úrovni mRNA i proteinů). Získané výsledky budou naprosto unikátní a přispějí k objasnění funkce těchto enzymů v lidském organismu.

Číslo: GAUK1546217

Období: 01.01.2017 - 31.12.2019

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Tesárková Kristýna PharmDr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 256 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Kristýna Tesárková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Dominika Šubová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Valéria Mariničová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Hana Navrátilová, Ph.D. - Univerzita Karlova,
Školitel: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS