Granty a projekty

Modulátory bariérové funkce kůže

Kožní bariéra chrání lidský organismus před vnějším prostředím a zároveň zabraňuje ztrátám endogenních látek. Nachází se ve vrchní vrstvě kůže – stratum corneum, kterou tvoří zrohovatělé korneocyty obklopené lipidovou hmotou. Základními složkami této hmoty jsou ceramidy, mastné kyseliny a cholesterol přibližně v ekvimolárním poměru. Homeostázu lipidového složení řídí enzymatické procesy. Změny v aktivitě enzymů se projevují změnami uspořádání kožních lipidů a oslabenou bariérovou funkcí kůže u různých onemocnění (atopická dermatitida aj.). Terapie kožních onemocnění je mnohdy limitována špatnou propustností stratum corneum pro vhodná léčiva. Slibnou možností pro cílení léčivých látek do určité vrstvy kůže je využití nanonosičových koloidních systémů (např. nanočástice, dendrimery). Mechanismus interakce těchto nanonosičů se stratum corneum na molekulární úrovni není v současnosti objasněn. Cílem projektu je rozšířit poznatky o onemocněních kožní bariéry a navrhnout nové možnosti léčby pomocí nanonosičových lékových forem. Kožní onemocnění budeme simulovat enzymatickými změnami a hodnotit jejich vliv na organizaci lipidů stratum corneum pomocí lipidových monovrstev. Dále chceme sledovat interakce monovrstev s dendrimery vhodnými pro kožní podání léčiv při atopické dermatitidě. Vývoj metodiky syntézy dendrimerů a jejich formulace s konkrétními léčivy (např. hydrokortison, takrolimus) je rovněž součástí této práce. Pro porovnání výsledků budou kromě molekulární charakterizace probíhat in vitro experimenty na lidské kůži.

Číslo: GAUK184217

Období: 01.01.2017 - 31.12.2019

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Paraskevopoulou Anna PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 796 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Anna Paraskevopoulou, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Soňa Štefániková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Veronika Mihalová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Pavlína Chladová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Martina Langerová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Michaela Sochorová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Karolína Růžičková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Barbora Švecová, Ph.D. - Univerzita Karlova,
Spoluřešitel: PharmDr. Petr Tirala - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Pavel Hladký - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Denisa Houšková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Tatiana Kopyčiarová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Richard Župina - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Eleni Panoutsopoulou - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Dr. Georgios Paraskevopoulos, Ph.D. - Univerzita Karlova,
Školitel: doc. Dr. rer. nat. Mgr. Jarmila Zbytovská - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS