Granty a projekty

Azaftalocyaniny jako univerzální zhášeče fluorescence v oligodeoxynukleotidových sondách

Podávaný projekt je experimentální práce v oboru farmaceutické chemie cílený na vývoj zhášečů fluorescence v DNA sondách při použití azaftalocyaninů (AzaPc) jako nosičů tohoto účinku. AzaPc jsou makrocyklické látky vycházejících ze struktury porfyrinů, jejichž vlastností je při vhodné periferní substituci dialkylaminy schopnost zhášení fluorescence fluoroforů v širokém rozmezí vlnových délek (300 – 750 nm). Samotný projekt se zabývá syntézou cílových dialkylamino substituovaných AzaPc vhodných pro vazbu na oligodeoxynukleotidové sondy (ODN). Inovativnost cílové struktury zhášeče leží především v jeho univerzálnosti pro vazbu na 5´-konec nebo doprostřed ODN a zároveň ve vazbě modifikátoru, u kterého se předpokládá zvýšení citlivosti molekulárně-biologických metod využívající ODN. Připravené zhášeče budou hodnoceny z hlediska spektrálních a fotofyzikálních vlastností.

Číslo: GAUK1168217

Období: 01.01.2017 - 31.12.2019

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Demuth Jiří PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 707 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Jiří Demuth, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Matěj Machan - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Martina Karlíková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. - Univerzita Karlova,
Školitel: doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS