Granty a projekty

Fytochemická analýza a biologická aktivita řasy Haematococcus pluvialis

Jednobuněčná sladkovodní řasa Haematococcus pluvialis se ve velkém rozsahu používá v kosmetickém i potravinářském průmyslu, a to zejména proto, že obsahuje vysoké procento ketokarotenoidu astaxanthinu (AXT). Astaxanthin je považovaný za jeden z nejsilnějších antioxidantů, které byly dosud v přírodě objeveny. Rovněž chrání organizmus před nadměrným UV zářením a má pozitivní vliv na kůži, zrak či kardiovaskulární systém. Astaxanthin je v H. pluvialis přítomen v podobě esterů, které jsou slibným bioproduktem. Zatím však nebyla vyvinuta dostatečně účinná metoda pro izolaci AXT z H. pluvialis, stejně tak biologická aktivita této látky nebyla dostatečně prozkoumána. Hlavním cílem práce bude identifikovat a izolovat jednotlivé estery, které obsahuje AXT a především popsat jejich biologickou aktivitu.

Číslo: GAUK1134217

Období: 01.01.2017 - 31.12.2019

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Fábryová Tereza Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 571 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Tereza Fábryová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Jose Carlos Cheel Horna, Ph.D. - Univerzita Karlova,
Spoluřešitel: Mgr. Thomas Migkos - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS