Granty a projekty

Analýza exprese, lokalizace a funkce nukleosidových transportérů v buněčné linii odvozené od lidského placentárního choriokarcinomu BeWo; studium epigenetické regulace placentárních nukleosidových transportérů in vivo a ex vivo

Případů těhotných pacientek, jimž je přímo indikována onkologická nebo antiretrovirální léčba nukleosidovými deriváty, či jsou vystaveny nukleosidovým derivátům nezáměrně v průběhu terapie hepatitidy C, stoupá. Farmakokinetika těchto léčiv včetně jejich přechodu přes placentu je významně určována nukleosidovými transportéry (NTs). Studium transplacentárního přechodu léčiv a jejich interakcí s placentárními transportéry je z etických důvodů nerealizovatelné přímo na těhotných ženách. Buněčná linie BeWo odvozená od placentárního chorikarcinomu představuje pro tento účel dostupný a často používaný experimentální model. Cílem předkládaného projektu je porovnat genovou/proteinovou expresi, funkci a lokalizaci NTs v BeWo buněčné linii a v lidské placentě v prvním a třetím trimestru. Vzhledem k tomu, že exprese NTs je v nádorových buňkách často změněna (tomu odpovídají i naše pilotní výsledky u BeWo buněk) předpokládáme, že expozice buněk diferenciačním či epigenom ovlivňujícím agens může ovlivnit expresi NTs. To by mohl být vhodný přístup pro obnovení „placentární“ exprese NTs v BeWo buňkách, čímž by byl přípraven dokonalejší in vitro model placenty pro studium transplacentární farmakokinetiky derivátů nukleosidů.

Číslo: GAUK812216

Období: 01.01.2016 - 31.12.2018

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Jirásková Lucie RNDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 791 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: RNDr. Lucie Jirásková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Ondřej Martinec, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Sára Karbanová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS