Granty a projekty

Vliv vysokoproteinové parenterální výživy s různou dávkou sacharidů a lipidů na vybrané biochemické a antropometrické parametry u kriticky nemocných pacientů hospitalizovaných na chirurgické JIP

Existuje více guidelines pro podávání nutriční podpory u kriticky nemocných pacientů, které se v různých aspektech liší. Optimální množství energie a substrátů, které je důležité pro snížení rizika morbidity a mortality, však nebylo doposud přesně stanoveno. Cílem tohoto grantového projektu bude ověřit, či popř. vyvrátit hypotézu, že vysokoproteinová parenterální výživa s odpovídajícím množstvím lipidů a sacharidů dle kalorimetrického vyšetření může u těchto pacientů příznivě ovlivnit sledované biochemické a antropometrické parametry, které mohou ke snížení morbidity a mortality významně přispět. Sledovány budou konkrétně hladiny triacylglycerolů, glykémie, inzulinu, dusíková a tekutinová bilance. Současně budou u těchto pacientů studovány změny antropometrických parametrů v průběhu kritického stavu pacienta a mezi těmito parametry budou hledány vhodné determinanty energetického výdeje.

Číslo: GAUK772216

Období: 01.01.2016 - 31.12.2018

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Rejmanová Anna PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 662 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Anna Rejmanová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Lucie Ženklová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Simona Najpaverová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: MUDr. Eduard Havel, Ph.D. - Katedra biologických a lékařských věd, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Věra Josková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Petra Pavlíčková - Aimová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Daniela Uramová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS